nieuws

Publieke sector op orde voor start pps

bouwbreed Premium

den haag – Voordat een publiek-private samenwerking kan worden begonnen, moeten eerst de publieke partners hun zaakjes op orde hebben. Zelfs dan blijven er nog voldoende risicos over.

“Het is wenselijk en eigenlijk noodzakelijk de gezamenlijke uitgangspunten of de precieze afspraken omtrent de publieke samenwerking vast te leggen in een publieke overeenkomst”, staat te lezen in �Publiek-private samenwerking & integrale gebiedsontwikkeling voor provincies�. Het is een handleiding van het kenniscentrum pps opgesteld door adviesbureau Kolpron en het Instituut voor Bouwrecht voor de tweede bestuurslaag die zich in toenemende mate actief met deze materie bezig gaat houden.

De belangrijkste reden is wel de beheersing van politiek-bestuurlijke risico�s. Een verkiezing of aftreden van een bestuurder mag niet de reden zijn dat een tijdrovend proces en bereikt onderhandelingsresultaat waardeloos worden. Een tweede reden is dat een overeenkomst een formeel besluit is van partijen om gezamenlijk een project te starten. Vaak is dit een psychologische drempel.

Daarnaast is het een goed moment om private partijen in het project te betrekken. Die weten dan waar ze aan toe zijn en kunnen daarmee een betere inschatting maken van de risico�s en hun potentiële rol in het project.

“Dualisering, regelgeving, grondbeleid en aanbesteding zijn complexe thema�s binnen pps. Helderheid hierover voordat met marktpartijen wordt samengewerkt, is essentieel voor een succesvolle pps. Het credo, eerst het publieke huis op orde, geldt dan ook altijd bij ieder project waarbij meerdere overheden zijn betrokken”, weten de adviseurs.

Juist bij gebiedsontwikkeling waar in toenemende mate provincies de trekker zijn en soms zelfs al risicodragend in participeren, is dat vaak het geval. Gemeenten en/of waterschappen bijvoorbeeld zullen vrijwel altijd betrokken zijn bij ontwikkelingen.

Als dat dan allemaal op orde is, dan wordt het tijd de marktpartijen te selecteren. Daarbij moet rekening worden gehouden met diverse regels, zoals de aanbestedingsregels, staatssteun en mededinging.

Met een aantal voorbeelden illustreert het rapport de valkuilen die daarbij opdoemen. Zo wordt het Scala-arrest van het Europese Hof van Justitie aangehaald op het gebied van aanbestedingen. Hier ging het om de bouw van een nieuw theater op grond van een particuliere projectontwikkelaar. Die claimde het recht op zelfrealisatie.

Het Europese Hof stak daar echter een stokje voor. Die sprak uit dat grondeigendom op zich geen reden kan zijn om af te zien van een Europese aanbesteding. Ook niet als het grondeigendom bij particulieren ligt.

Ook het Europese drempelbedrag van 5 miljoen euro is niet absoluut zoals Hoogezand-Sappemeer merkte. Die gunde onderhands onder het bedrag. De Europese Commissie brengt deze zaak wel voor het Europese Hof omdat niet aan algemene regels van concurrentie en transparantie is voldaan.

Reageer op dit artikel