nieuws

Project leert aannemers beter omgaan met klanten

bouwbreed

utrecht – De klantgerichtheid in de bouw laat te wensen over. Om daarin verbetering aan te brengen werken het Centrum voor Innovatie in de Bouwkolom (CIB) en de Hogeschool Utrecht samen in het brancheproject Integraal ontwerpen in de bouw.

Dat hebben de organisaties bekend gemaakt. “In de praktijk lopen we in de bouw nog te veel op tegen hoge faalkosten, die vaak terug te voeren zijn op manco�s en obstakels in de procesvoering”, aldus een toelichting van de initiatiefnemers. “Er wordt in de bouwsector onvoldoende afgestemd. Te weinig integraal gedacht en gewerkt. De klant is te weinig in beeld.”

Om daarin verbetering te brengen willen het CIB en de Hogeschool Utrecht komen tot een gerichte aanpak voor dit probleem. “We denken daarbij aan een format voor klantgerichtheid, onderscheid tussen de oriëntatiefase, de uitvoeringsfase , de opleverfase en de gebruiksfase van een gebouw”, aldus een toelichting. “In al die fasen dient de klant centraal te staan.”

Er worden daarom factsheets ontwikkeld aan de hand waarvan aannemers per bouwfase met particuliere opdrachtgevers contact kunnen onderhouden. Verder krijgen studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht extra begeleiding.

Als de factsheets gereed zijn, worden ook trainingen gegeven aan medewerkers van bouwbedrijven. Deze korte cursussen zijn gericht op het omgaan met klanten in alle fasen van het bouwproces.

Reageer op dit artikel