nieuws

Problemen luchtvervuiling op diverse fronten aangepakt

bouwbreed

den haag – Met een uitgebreid pakket aan maatregelen wil staatssecretaris Van Geel (milieu) de luchtproblematiek te lijf gaan. Hij krijgt 400 miljoen euro extra uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zet hij vooral in op fiscale stimulering van schoon en zuinig autorijden.

In totaal heeft het kabinet voor de periode 2005-2015 ruim 900 miljoen euro uitgetrokken om de luchtproblemen met fijn stof en stikstofoxiden aan te pakken. Uit het FES komt 400 miljoen euro, uit de nota Verkeersemissies 160 miljoen, uit de Nota mobiliteit 320 miljoen en uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 32 miljoen. Hiervan is 100 miljoen euro speciaal bestemd voor lokale maatregelen om woningbouw, wegenbouw en aanleg van industrieterreinen niet te frustreren. Deze projecten mogen worden gecompenseerd met andere maatregelen, volgens de zogeheten salderingsmethode.

VROM heeft inmiddels twaalf projecten aangewezen die met voorrang op basis van de saldering worden uitgewerkt.

Het gaat om de plannen Stationsgebied Utrecht, A10-West in Amsterdam, Project Mainport Rotterdam, Den Haag-Leidschenveen-Ypenburg, bedrijventerrein A1 in Deventer, reconstructie intensieve veehouderij in Brabant, Breda-Teteringen, parkeergarage Den Bosch, Ede-Kernhem, Rotterdam-Nesselande, Hendrik-Ido-Ambacht-Volgerlanden en Amsterdam-Kolenoverslag.

Uiteindelijk bieden maatregelen aan de bron volgens Van Geel voor de lange termijn het meeste soelaas. Voer- en vaartuigen moeten schoner worden en landbouw en industrie moeten werken aan een mindere en schonere uitstoot.

Van Geel hoopt dit te bereiken door autobestuurders financieel te prikkelen zuiniger en schoner te rijden. Het streven is dat auto�s vanaf 2015 geen problemen meer geven voor de luchtkwaliteit en uiterlijk tien tot vijftien jaar later moet het hele Europese wagenpark �schoon� zijn.

Volgens de berekeningen van het kabinet kunnen de rijksmaatregelen voor verkeer, landbouw en industrie voor wat betreft de uitstoot van fijn stof in 2010 leiden tot een algehele reductie van 15 procent.

Voor de NOx-uitstoot moeten de maatregelen leiden tot een vermindering van de knelpunten in steden met 25 tot 90 procent en met 25 tot 80 procent langs snelwegen.

Een winstpunt voor de bouwsector is al dat zeezout inmiddels niet meer meegerekend hoeft te worden voor de berekeningen voor fijn stof. Ook mogen de concentraties over een groter gebied worden gespreid.

Reageer op dit artikel