nieuws

Prinsjesdag maakt mkb-ondernemers somberder

bouwbreed

utrecht – Het midden- en kleinbedrijf is van prinsjesdag bepaald niet vrolijker geworden. Het vertrouwen in het kabinet is verder gedaald en ondernemers houden voorlopig nog maar even de hand op de knip.

Dat het economisch goed gaat gelooft na prinsjesdag 51 procent van de mkb-ondernemers in de bouw en industrie. Voor prinsjesdag geloofde 53 procent het. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank uitgevoerd door TNS Nipo.

Ook het vertrouwen dat de financiële positie van het bedrijf vooruit zal gaan, is na prinsjesdag gedaald van 80 naar 73 procent. Nog erger is de daling bij de vraag of het tijd is om in het bedrijf te investeren. Dat daalde van 59 procent naar 47 procent. Een bedrijf starten vindt 40 procent een goed idee tegen 48 procent voor prinsjesdag. En aan uitbreiden denkt nu nog maar 28 procent tegen 31 procent voor het bekendmaken van de kabinetsplannen.

Bij tweederde van de ondervraagde ondernemers is het vertrouwen in het kabinet gelijk gebleven. Bij 10 procent is het vertrouwen toegenomen en bij 24 procent juist afgenomen.

Dit tanende vertrouwen komt ook naar voren bij vragen over vermindering van wet- en regelgeving. Dit scoort hoog bij de topdrie maatregelen met de meeste positieve invloed op de economie en in de topdrie met de meest positieve invloed op investeringsplannen. Maar slechts 11 procent gelooft dat de overheid erin zal slagen de administratieve lasten te verlichten.

De Rabobank zelf is eveneens minder optimistisch dan het kabinet en het Centraal Planbureau. Zo verwacht het CPB komend jaar een economische groei van 2,5 procent. De Rabobank denkt dat het maar 2 procent zal worden en zit daarmee op de lijn van het Internationaal Monetair Fonds.

Net als het CPB ziet de Rabobank bij deze raming nog de nodige risico�s. Zo zal een hogere olieprijs een negatief effect hebben op zowel de groei als de koopkracht. Juist het mkb zal daarvan te lijden hebben. Een ander risico is de dollarkoers die verder kan zakken als gevolg van de op termijn onhoudbare tekorten van de Verenigde Staten.

Reageer op dit artikel