nieuws

Platte daken in Den Haag onderzocht

bouwbreed

den haag – Honderddertig platte daken met een lichte constructie in Den Haag voldoen niet aan de veiligheidseisen die het ministerie van VROM stelt. Nog eens 101 daken worden aan een nader, constructietechnisch onderzoek onderworpen om te kijken of het risico op instorting niet te groot is.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Den Haag heeft uitgevoerd. Aan de hand van luchtfoto�s zijn veertigduizend platte daken van openbare gebouwen in Den Haag bekeken. Daaruit volgde een selectie van 326 daken die risico liepen. “Een helse klus. Van VROM hebben we een vragenlijst gekregen waarop we de daken moesten selecteren. Daar stonden vragen op als: is het een publiekstoegankelijk gebouw, heeft het dak een lichte constructie. Zo hebben we de daken waar het om ging eruit gefilterd,” laat J. Van Ool van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling weten.

Het onderzoek bestond uit twee fasen. De eerste fase, visuele inventarisatie, is afgerond. Binnenkort start de tweede fase, het constructietechnisch onderzoek bij de daken waar de veiligheidsrisico�s nog onduidelijk zijn, doordat bijvoorbeeld de constructie niet zichtbaar is omdat er beplating voor zit.

Uit de eerste fase van het onderzoek kwamen 130 dakvlakken naar voor die niet voldeden aan de norm die door VROM is opgesteld. De gebreken liepen uiteen van een verstopte afvoer tot een ontbrekende hemelwaterafvoer. “Het lijken kleine problemen, maar als het water op de daken blijft liggen, kunnen ze instorten,” aldus Van Ool.

De eigenaren van deze panden hebben een brief thuisgestuurd gekregen waarin staat dat ze binnen drie maanden het dak in orde moeten maken. De gemeente zelf is eigenaar van vijftien panden met een dak dat niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Bij 28 panden met in totaal 52 dakvlakken voldeed het dak wel aan de gestelde veiligheidseisen. Voor nog eens 101 dakvlakken is een vervolgonderzoek nodig om het instortingsgevaar te berekenen.

VROM gaf de gemeenten opdracht om de veiligheid van platte daken te onderzoeken nadat in 2002 enkele malen platte daken waren ingestort door een overbelasting van door regenwater.

De gemeente Den Haag gaat controleren of de daken die niet aan de veiligheidseisen voldeden over drie maanden in orde zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels