nieuws

Overgangsregeling voor prepensioen

bouwbreed

den haag – Het kabinet treft een overgangsregeling voor werknemers van wie de vut- en prepensioenregeling niet tijdig is aangepast aan de nieuwe regels. Er wordt alleen belasting geheven over de pensioenopbouw die niet valt onder nieuwe regels voor vut en prepensioen.

De heffing op de �bovenmatige� pensioenopbouw krijgt vorm als eindheffing bij werkgevers.

Met de overgangsregeling wil het kabinet voorkomen dat de lasten van 1,5 miljoen mensen, die nog geen aangepaste regeling hebben, �sterk� toenemen. Tot 1 januari 2007 wordt de mogelijkheid geboden de prepensioen en vutregeling aan te passen aan de nieuwe regels.

Het kabinet wil vanaf volgend jaar niet meer via de belastingen meebetalen aan collectieve regelingen om eerder te stoppen met werken. Wel vindt het kabinet het �belangrijk� dat werknemers daarvoor op individuele basis kunnen sparen.

Op 1 januari ziet de levensloopregeling van het kabinet het licht, waarmee werknemers kunnen sparen om eerder te stoppen met werken of om periodes van onbetaald verlof te kunnen opnemen. Werknemers kunnen maximaal 210 procent van hun loon bijeen sparen. Dit komt neer op 2 jaar en een maand verlof tegen het volledige inkomen of 3 jaar tegen zeventig procent van het laatste inkomen. Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen extra snel sparen.

Over de inleg in de levensloopregeling hoeft geen belasting te worden betaald; dit gebeurt pas als het tegoed wordt opgenomen. Bij opname van het tegoed krijgen werknemers een extra belastingkorting van maximaal 183 euro per gespaard jaar. Na opname van het verlof mag het tegoed weer volledig worden gespaard.

Werkgevers kunnen meebetalen aan de levensloopregeling, maar dit mag alleen als ze geen voorwaarden stellen aan het moment van opname van het tegoed. De werkgeversbijdrage is dan ook verplicht voor werknemers die niet meedoen aan de levensloopregeling.

Reageer op dit artikel