nieuws

Moeizaam herstel dijken New Orleans

bouwbreed Premium

new orleans – Schattingen hoe lang het zal duren voordat New Orleans weer droog is, variëren van twee weken tot zes maanden. Het vervuilde water zal waarschijnlijk ongezuiverd in Lake Pontchartrain en de Mississippi worden geloosd.

Het repareren van dijken, bruggen, gemalen en elektriciteitscentrales wordt nog steeds bemoeilijkt door een gebrek aan communicatie en problemen met het transporteren van zwaar materieel. Bruggen en sluizen zijn buiten gebruik waardoor schepen de dijkdoorbraken niet kunnen bereiken.

Ook veiligheid is een probleem. Reparatieploegen van het Army Corps of Engineers zijn een aantal malen beschoten. Associated Press meldt dat zondagochtend vier sluipschutters die hadden geschoten op een crew van de firma Boh Bros Construction door de politie van New Orleans zijn gedood.

Het systeem van dijken en vloedmuren is dertig jaar geleden ontworpen om een orkaan van de derde categorie te kunnen weerstaan. Katrina kwam aan land als een categorie 4-orkaan en dus gaf de burgemeester van de stad terecht het sein voor een algemene evacuatie. Opvallend is dat niet de aarden wallen rondom Lake Pontchartrain het begaven, maar juist de vloedmuren – circa 60 centimeter dikke muren van staal en beton op aarden dammen – langs de kanalen, waardoor het water van de stad wordt afgevoerd naar het meer.

Het Corps of Engineers verwacht in de komende weken meer zwakke plekken en beschadigingen te zullen ontdekken in de dijken. Een groot deel van de apparatuur die de waterstanden meet, is door de storm vernietigd.

De firma Boh Bros Construction heeft de verbindingen tussen Lake Pontchartrain en het lekkende 17th Street Canal met een tijdelijke damwand afgesloten. De vloedmuur van dit kanaal kon daarna hersteld worden met zandzakken van meer dan 8000 kilo per stuk die door Black Hawk-helikopters in een gat met een lengte van 150 meter werden gedumpt. Het kanaal wordt nu leeggepompt met zes mobiele pompen.

Pompstation

Werknemers van de New Orleans Water & Sewerage Board werken aan het herstel van pompstation nummer 6, een gemaal dat 30 kubieke meter per seconde kan wegpompen. Zodra deze reparatie klaar is en er weer stroom is, moet de tijdelijk damwand worden verwijderd zodat dit gemaal het water uit het 17th Street Canal in Lake Pontchartrain kan spuwen.

Het is onduidelijk hoe lang het leegpompen van de stad zal duren. Dan Craig van de Federal Emergency Management Agency (FEMA) houdt het op zeker zes maanden. Volgens kolonel Richard Wagenaar, de commandant van het Army Corps of Engineers district New Orleans, moeten er speciale pompen worden gebouwd om de enorme klus te klaren. “Dergelijk grote pompen kun je niet zomaar bij een leverancier kopen”, aldus Wagenaar. Hij verwacht dat het minimaal tien dagen zal duren voordat de vaste pompstations en gemalen die gewoonlijk het regenwater uit de stad pompen weer in gebruik kunnen worden genomen.

Het gat in de vloedmuur van het 17th Street Canal wordt gedicht met zandzakken.Foto: AP/David J. Phillip

Reageer op dit artikel