nieuws

Maasvlakte 2 volgens groot d&c-contract

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Havenbedrijf Rotterdam gaat op 5 september de aanleg van Maasvlakte 2 aanbesteden volgens één groot design and construct-contract. Afhankelijk van de uiteindelijke samenstelling van de werkzaamheden, zal het een omvang hebben tussen de 1 miljard en 1,5 miljard euro.

Het Havenbedrijf Rotterdam denkt met de keuze van het contract optimalisaties in de logistiek van de aanleg te kunnen bewerkstelligen. Maasvlakte 2 zal in fasen worden aangelegd. De gehele oppervlakte van Maasvlakte 2 bedraagt 2000 hectare en omvat behalve bedrijfsterreinen ook havenbekkens, wegen, spoorlijnen, leidingstroken en zeewering.

Het tempo van aanleg wordt bepaald door de snelheid waarmee klanten zich aandienen. Aanleg van een eerste fase van 700 hectare is zeker, verdere aanleg vindt plaats op basis van de feitelijke marktvraag. De kosten van het totale Maasvlakte 2-project zijn geraamd op 2,9 miljard euro.

Voor het sluiten van het contract is twee jaar uitgetrokken. In de zomer van 2007 moet bekend zijn wie Maasvlakte 2 aanlegt. Als dan begin 2008 de Planologische Kernbeslissing (pkb) definitief is, kan de aanleg vrijwel meteen beginnen.

Afsluiten van het contract gebeurt eerder, maar wel onder voorwaarde dat het herstel van de pkb en de vergunningsprocedures positief worden afgerond. Dat betekent dat het Havenbedrijf Rotterdam met het starten van de aanbesteding op 5 september aanstaande geen onomkeerbare stappen neemt.

Wezenlijk kenmerk van het Maasvlakte 2-project is de gelijkloop van procedures de komende twee jaar: werving van de eerste klant, aanbesteding van het werk en reparatie van de pkb- en de mer-procedures. Die reparatie is nodig omdat de Raad van State de plannen eerder had afgewezen omdat de milieugevolgen voor de Waddenzee niet duidelijk waren.

De procedures zullen elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld kan de manier waarop de aannemer zijn werkzaamheden wil uitvoeren consequenties hebben voor de vergunningen die moeten worden aangevraagd, en omgekeerd natuurlijk.

Door procedures parallel te laten lopen is de doorlooptijd korter en kan worden verwacht dat het eindresultaat beter is.

Het kabinet spreekt vandaag over de aanleg van de Maasvlakte 2. Haventopman H. Smits benadrukte gisteren tijdens een bijeenkomst dat de politiek geen tijd verloren mag laten gaan met de reparatie van de pkb. “Te lange onzekerheid jaagt potentiële klanten weg”, aldus Smits.

Reageer op dit artikel