nieuws

Kunstgrasmat als perfecte speelplek

bouwbreed

kerkrade – In het Limburgse Kerkrade ligt tussen de flatgebouwen uit de wederopbouwtijd een flonkerend groen trapveldje van kunstgras, met op de middenstip prominent het logo van Roda JC. Een noviteit daarbij is de verharde en vlakblijvende fundering en de instrooiing van de kunstgrasmat met slechts één infill-product. Het maakt de grasmatconstructie niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper in het aanbrengen en onderhouden.

Tot grote vreugde van de jeugd in de wijk Rolduckerveld blijft het bultige, sompige en nauwelijks meer van graspollen voorziene trapveldje voortaan groen. Het veldje werd vlak voor het nieuwe schooljaar voorzien van en nieuwe kunststof grasmat, compleet voorzien van een afwateringssysteem en omheining. Het project is een initiatief van Janssen de Jong Infra uit Horst.

Samen met de leveranciers van de grasmat (het Finse Saltex) en van het instrooimateriaal (Filcom uit Papendrecht) werd het trapveldje geleverd, aangebracht maar ook gefinancierd. De lokale eredivisieclub Roda JC heeft het project geadopteerd en organiseert er regelmatig activiteiten voor de jeugd.

Janssen de Jong Infra brengt de compleet ingerichte ontmoetingsplek onder de geregistreerde merknaam Via-Court op de markt. �Via� staat voor Vriendschap, inspiratie en acceptatie. Het systeem is een uitgebreide variant op het al langer door Janssen de Jong Infra geleverde kunstgrassysteem Via-Score, dat speciaal voor sportvelden is ontwikkeld.

Andere opbouw

De �klassieke� opbouw van een kunststof grasmat bestaat in de regel uit een min of meer stabiele ondergrond van uitgevlakt drainagezand, inclusief een drainagestelsel. Hierop wordt een sporttechnische laag aangebracht van lavasteen, veelal gemengd met rubber. Daaroverheen gaat de feitelijke kunstgrasmat, een kunststoftapijt waarin de groene kunststof grasvezels zijn geweven. Het geheel is fabrieksmatig aan elkaar gesmolten.

Ten slotte zorgt een laag gekalibreerd zand met daaroverheen een laag rubbergranulaat (meestal vermalen, oude autobanden) voor een eindkwaliteit, die kan wedijveren met natuurlijk gras. Ook Via-Score wordt zo opgebouwd. Afhankelijk van de sport worden de samenstelling, laagdiktes en productkwaliteiten van het systeem aangepast.

Er kleven een aantal nadelen aan deze klassieke opbouw van de kunstgrasmat. Zo moet iedere laag apart worden gekeurd. Hoe meer lagen, des te meer keuringen. Bovendien is in deze opbouw de ondergrond gevoelig voor indrukkingen; tijdens het aanbrengen maar ook tijdens het gebruik als het veld op sommige delen intensiever gebruikt wordt. Afhankelijk van de totale speelduur zal de mat dan ook om de zoveel jaren moeten worden verwijderd en na het opnieuw uitvlakken van de ondergrond opnieuw moeten worden aangebracht, inclusief nieuwe instrooilagen.

Met het in Kerkrade aangebrachte Via-Court heeft Janssen de Jong Infra een nieuw systeem geïntroduceerd. De traditionele opbouw is aangepast waardoor de constructie niet alleen duurzamer en milieuvriendelijker wordt maar ook de eventuele kosten van herinvestering worden gereduceerd. Bovendien gaat het aanbrengen van het nieuwe systeem minstens twee keer sneller dan het huidige traditionele systeem.

Harde ondergrond

Janssen de Jong Infra is specialist in de grond, weg- en waterbouwtechnieken. Tot de groep behoort ook de Asfaltfabriek Roermond. Met onder meer het gebruik van lasertechniek is het bedrijf in staat om supervlakke asfaltlagen aan te brengen, een techniek die nu voor het eerst is ingezet bij de productie van het Via-Court in Kerkrade (met als uiteindelijke doel dat het systeem ook voor velden met het Via-Score kan worden gebruikt).

Tweede noviteit op het Via-Court is het beperken van het aantal instrooilagen. De inbreng van Filcom is daarbij van grote betekenis geweest. Dit gespecialiseerde bedrijf in instrooizand voor onder meer kunstgras sportvelden heeft een systeem ontwikkeld waarbij gekalibreerd zand behandeld is met kunststof. Daarbij krijgt ieder zandkorreltje een omhulsel van synthetisch rubber.

Met de introductie van Via-Court heeft Janssen de Jong Infra een antwoord op de voorgenomen maatregel �Operatie Jong� van minister Dekker van VROM. Zij wil meer kinderen op straat en de leefkwaliteit daar verbeteren door onder meer het aanleggen van trapveldjes.

Ton Kneepkens, manager Research & Development van Janssen de Jong Infra, geeft daarbij nog een extra argument om voor het ontwikkelde Via-Court te kiezen: “Als professioneel inrichter van de openbare ruimte kunnen wij bovendien het systeem compleet leveren, inclusief de benodigde randvoorzieningen. Dat maakt het voor opdrachtgevers alleen maar aantrekkelijker.”

Via-Court werd op 10 juni in Kerkrade geïntroduceerd. De kunstgrasmat zorgt het hele jaar door voor een perfecte speelplek voor de jeugd.

Het aanbrengen van het grasveld verloopt twee keer sneller dan het traditionele systeem.

Reageer op dit artikel