nieuws

Kamer hikt aan tegen besluit Maasvlakte

bouwbreed Premium

den haag – De risicos rond de Tweede Maasvlakte zijn zo groot dat de Tweede Kamer twijfelt of ze wel toestemming moet geven voor het volgende go-moment. De grootste problemen vormen de luchtkwaliteit en de geringe mogelijkheden om de door de Raad van State vernietigde pkb te repareren.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over de uitbreiding van het havengebied bij Rotterdam. Veel kamerleden steigerden bij het idee dat ze in zes minuten moesten beslissen over een project van bijna 3 miljard euro. Bovendien stuurde minister Peijs (verkeer) op de valreep een zorgwekkende risicoanalyse van Boer & Croon naar het parlement. Het debat wordt daarom over twee weken vervolgd.

PvdA en LPF dringen aan op het doorlopen van een nieuwe pkb-procedure in plaats van reparatie. Beide partijen staan in principe positief ten opzichte van de nieuwe Maasvlakte, maar geven het project meer kans als alle procedures opnieuw beginnen en de huidige planologische kernbeslissing in de prullenbak verdwijnt.

“De hele gang van zaken doet me erg denken aan de Betuweroute. Uit de risicoanalyse voor de Maasvlakte blijkt dat reparatie een riskante onderneming is. Het kabinet loopt het risico straks alsnog met lege handen te staan”, aldus PvdA-kamerlid A. Duivesteijn.

In opdracht van minister Peijs heeft Boer & Croon een risicoprofiel opgesteld waarvan de aanpak is gebaseerd op de hsl-zuid. Het adviesbureau schat de kans op tijdige reparatie van de pkb op 35 procent. De kosten van compensatiemaatregelen ramen de adviseurs tussen 20 en 300 miljoen euro. Voor natuurcompensatie is 95 miljoen euro nodig en de onderhoudskosten voor de landaanwinning kunnen oplopen tot 10 miljoen euro per jaar.

In november komt meer duidelijkheid over de maatregelen die nodig zijn op het gebied van luchtkwaliteit. Het bureau signaleert dat daar op dit moment geen budget voor is, maar dat ervaringen bij andere projecten hebben geleerd dat het “een grote pm-post is”. Een belangrijke aanbeveling is dan ook dat het Rijk zich niet vastlegt op concreet te leveren prestaties.

Het Havenbedrijf Rotterdam erkent de problemen en risico�s, maar wil toch toestemming van de Kamer om verder te gaan met de gekozen financiële constructie en aanbestedingsprocedure. Het Rijk investeert eenderde van de kosten en krijgt daarvoor de helft van de aandelen in handen. Topman H. Smits van het Havenbedrijf schatte eerder deze week de kans op tijdige reparatie op 60 procent. “Mijn grootste zorg is dat we nu ergens een procedurefout maken, waardoor we nieuwe beroepsmogelijkheden bij de Raad van State creëren.” Hij pleitte er in de Kamer voor de gefaseerde aanleg te schrappen. “Als we in één keer aanleggen is dat 200 miljoen euro goedkoper en waarschijnlijk nog beter voor het milieu ook.”

Reageer op dit artikel