nieuws

Kaart voor risicos bij hoogwater in de maak

bouwbreed

den haag – De overheid gaat een onderzoek houden naar de veiligheidssituatie in alle gebieden die bij een eventuele dijkdoorbraak onder water lopen. Het onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van een risicokaart, waarbij per gebied de risicos in beeld worden gebracht en de manier waarop de rampenplannen daarop zijn voorbereid.

De ramp in New Orleans is voor staatssecretaris Schultz van Haegen (water) reden voor een uitgebreid onderzoek naar de Nederlandse veiligheidssituatie. Vooral de risico�s in de Randstad, volgens Schultz een �badkuip�, moeten wat haar betreft goed worden onderzocht.

Eind dit jaar dient het onderzoek klaar te zijn en moet op basis van denkbeeldige rampscenario�s blijken of Nederland echt wel zo veilig is als gedacht wordt. Volgens Schultz van Haegen en ook de Unie van Waterschappen stelt Nederland in vergelijking met de Verenigde Staten veel hogere eisen aan de beveiliging tegen hoogwater. De aandacht van Nederland is vooral gericht op preventie. De Amerikanen hebben hun beveiliging afgestemd op een ramp die één keer in de vijftig jaar kan plaatsvinden. In Nederland is de veiligheidsnorm vastgesteld op een ramp eens in de tienduizend jaar.

Veiliger dan ooit

Volgens voorzitter S. Schaap van de Unie van Waterschappen is Nederland �veiliger dan ooit� wat betreft de kans op een overstroming. Hij juicht het door Schultz aangekondigde onderzoek niettemin hard toe omdat er daardoor meer politieke aandacht komt voor de risico�s die Nederland loopt, mocht er onverhoopt toch een dijk doorbreken. “Water is het grootste collectieve veiligheidsrisico”, aldus Schaap.

De Unie van Waterschappen en ook de Tweede Kamer pleitten er voor de zomer al voor dat de overheid bij de beschermingsplannen tegen hoogwater meer kijkt naar de feitelijke schade die een overstroming kan veroorzaken. Aanleiding voor dit pleidooi was een onderzoek van het RIVM waarin werd geconstateerd dat het overheidsbeleid veel te eenzijdig is gericht op de sterkte van de dijken. Wat die dijken moeten beschermen, speelt ten onrechte een ondergeschikte rol, aldus het RIVM.

Uit de schattingen die het RIVM maakte, kwam naar voren dat de economische schade in centraal-Nederland bij een dijkdoorbraak kan oplopen tot maximaal 100 miljard euro. In het meest sombere scenario zou het aantal slachtoffers volgens het instituut kunnen oplopen tot meer dan 100.000.

Schultz is al op beperkte schaal aan het kijken naar de overstromingsrisico�s. Op dit moment worden 16 van de 53 dijkkringen bekeken op zwakke plekken. Daarbij wordt ook in kaart gebracht wat de werkelijke schade is, als er een overstroming plaatsvindt.

Reageer op dit artikel