nieuws

Inkoop en aanbesteding ook na vier jaar nog transparant Doorschuiven vermijden

bouwbreed

bunnik – Inkoop en aanbestedingen moeten transparant zijn, vindt inkoopconsulent B. Kranenburg van zowel de gemeente Bunnik als van buurgemeente Wijk bij Duurstede. “Ook na vier jaar moet je nog kunnen zien wat er is gebeurd. En de regels moeten werkbaar zijn en worden gedragen door de organisatie.”

Kranenburg probeert zoveel mogelijk de regels te stroomlijnen en te harmoniseren. Een uitleg: “Stel, een van beide gemeenten wil een stukje straat aangelegd hebben. Dan kijkt de desbetreffende afdeling wat het ongeveer gaat kosten. Onder de 5000 euro wordt het werk zonder advies van mij als inkoopconsulent en zonder dossiervorming onderhands gegund, liefst meervoudig, maar het kan ook enkelvoudig. Voor werken boven boven 25.000 euro – in Wijk bij Duurstede is dat 10.000 euro, daar kunnen dus verschillen zitten – en tot 100.000 euro is een meervoudig onderhandse gunning toegestaan. Dan zijn drie bruikbare offertes vereist. Alles daarboven móet openbaar worden aanbesteed.”

Tussen 237.000 euro en bijna 6 miljoen (voor diensten en leveringen) en boven 6 miljoen (voor werken) is een Europese aanbesteding vereist. Bovendien streeft Kranenburg ernaar de helft van werken tussen 200.000 en 6 miljoen euro toch Europees openbaar aan te besteden. “Want een werk van vier, vijf ton hoeft niet, maar mag wel Europees aanbesteed worden. En dan gaat het toch om serieuze bedragen. En bij gunningen hanteren we de EMVA-regel: de economisch meest verantwoorde aanbieding. Het gaat dus zeker niet om wat altijd het goedkoopst is.”

“Wij zijn er steeds vanuit gegaan, dat de procedures die nu zijn vastgelegd, helder zijn. En een uitgangspunt is: als het geen pijn doet, ga dan de markt op. In Utrecht hebben ze eens uitgerekend, dat het omslagpunt ergens bij 92.000 euro ligt”, aldus Kranenburg. “Een ander uitgangspunt is – dat schrijft de wet bovendien voor – dat iedereen evenveel kansen moet hebben een werk gegund te krijgen. Maar het zal duidelijk zijn dat een schilder met een paar man personeel niet de hele dag tijd heeft offertes te maken. In een grotere onderneming kan daar iemand voor worden vrijgemaakt. In feite is er dan al sprake van ongelijkheid.”

“Dat wringt een beetje. Net zo goed als het wringt dat het bedrijfsleven enerzijds eensluidende duidelijkheid wil hebben in regels en men anderzijds van de gemeentelijke politiek verwacht ook plaatselijke ondernemers kansen te geven”, zegt Kranenburg.

Alles op papier

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken kent de Europese wetgeving vier procedures voor aanbestedingen: de openbare en niet-openbare procedure en onderhandelingsprocedures met en zonder voorafgaande bekendmaking.

De niet-openbare procedure is in feite ook openbaar, maar in twee fasen. Eerst wordt volgens vooraf bekendgemaakte objectieve criteria een aantal aannemers geselecteerd, die daarna worden uitgenodigd een offerte in te dienen. In slechts enkele uitzonderingsgevallen kan – met of zonder bekendmaking vooraf – rechtstreeks over de inhoud van het contract worden onderhandeld.

“Wij zijn nu zo ver”, aldus Kranenburg, “dat we alle regels, procedures en voorwaarden op papier hebben staan. Ik ga me vooral niet bemoeien met de inkoop en gunningen van allerlei werken, diensten en leveringen, maar ik zal de procedures in de gaten houden. Alle mogelijke afwijkingen van de regels wil ik in beeld hebben, wie was er verantwoordelijk voor welke afwijking en waarom? Elk half jaar wil ik evalueren en actualiseren.”

Met gww-opdrachten komt ook het fenomeen van het doorschuiven van opdrachten voor. Een bestratingsbedrijf is een werk gegund tegen een bepaalde prijs en hij schuift het door – soms twee- of driemaal – naar uiteindelijk een zzp�er die het uitvoert. Dat maakt het leggen van verantwoordelijkheden lastig.

“Klopt”, zegt Kranenburg, “maar we zouden bijvoorbeeld in de procedure kunnen vastleggen, dat degene die het werk is gegund, het ook uitvoert. Dat zou het duidelijker maken.”

Reageer op dit artikel