nieuws

In Westelijke Tuinsteden valt straks weinig te kiezen

bouwbreed

amsterdam – De verouderde portiekflats om de Tuinsteden van Amsterdam-West worden massaal vervangen door semi-stedelijke appartementencomplexen. Van variatie in leefmilieus komt weinig terecht. Voor de bewoners valt straks weinig te kiezen. Dat blijkt uit een evaluatie die is gemaakt in opdracht van de gemeente, de corporaties en de stadsdelen.

Vier jaar geleden werden de plannen voor de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden samengebracht in het allesomvattende herstructureringsplan Richting Parkstad 2015. Toen ook werd de afspraak gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 helderheid te bieden over de resultaten van alle inspanningen.

Gemeente, stadsdelen en corporaties zijn de afgelopen jaren vooral druk geweest met het maken van plannen, zo blijkt. Voor 24 gebieden liggen inmiddels dertien grootschalige vernieuwingsplannen gereed. Over tien jaar telt Nieuw West 69.000 woningen, waarvan 44 procent sociale woningbouw. Er worden nog ruim 10.000 woningen gesloopt.

De vernieuwing blijkt vooral in trek bij mensen die nu al in het gebied wonen. Bewoners van de nieuwe koopwoningen komen voor 70 procent uit Nieuw West. Maar zij hebben weinig geld te besteden. Voor koopwoningen boven 200.000 euro is de belangstelling heel gering. Bovendien trekken nog steeds veel gezinnen weg, omdat de aangeboden appartementen niet aansluiten bij hun woonwensen. Zij verlangen betaalbare eengezinswoningen met een tuintje.

De kosten van de vernieuwingsoperatie zijn ook opnieuw berekend. Er is een niet gedekt risico van 104 miljoen euro voor de gemeente en 99 miljoen voor de corporaties. De corporaties hebben de gemeente toegezegd dat zij dat tekort voor hun rekening nemen. In ruil daarvoor krijgen zij meer vrijheid. Wel moet door vereenvoudiging van de plannen en betere fasering het tekort afnemen. Corporaties overwegen verder meer eengezinswoningen te bouwen.

Reageer op dit artikel