nieuws

Huurder die meer kan betalen moet er gewoon uit

bouwbreed Premium

Anderhalf miljoen woningen moeten van eigenaar veranderen, vindt Eurocommissaris Neelie Kroes. Zij heeft dit standpunt van de Europese Commissie in een vertrouwelijke brief aan minister Dekker van Volkshuisvesting meegedeeld. Luc Dietz vindt het goed dat de druk nu verhoogd wordt om eindelijk iets te doen aan het scheefwonen in Nederland, maar het voorstel zorgt voor nieuwe problemen: minder woningen beschikbaar voor de mensen die in aanmerking komen voor sociale huisvesting en grote tekorten op de exploitatie van woningcorporaties.

Woningcorporaties verhuren woningen aan mensen die gemakkelijk bij commerciële verhuurders terecht kunnen, of een eigen woning kunnen kopen. De woningen moeten verkocht worden aan commerciële verhuurders of aan de bewoners zelf.

Het scheefwonen in Nederland is al jaren een groot probleem. Mensen huren een woning bij een corporatie net na hun studie en blijven daar wonen ook al laat hun salaris na verloop van tijd andere huisvesting toe. Doordat deze groep niet doorstroomt naar commerciële huur of koop, stagneert de doorstroming in het sociale huurwoning segment. Al jaren kijken verschillende partijen hoe dit opgelost kan worden.

Wachttijden

In mijn beleving wordt in het voorstel van Kroes geredeneerd vanuit de woningen, terwijl het probleem ligt bij de huurders en de plicht tot handhaven bij de corporaties. Want juist de corporaties moeten knopen doorhakken. Wanneer we dit doen door een grote hoeveelheid huurwoningen van de huurwoningvoorraad af te halen onder de noemer dat de mensen die erin wonen best commerciële huur voor deze woning kunnen betalen, ontneem je een grote hoeveelheid wachtenden op een nieuwe sociale huurwoning het perspectief wat tot lange wachttijden leidt. Daarbij zorgt het verkopen van de duurdere categorie huurwoningen ervoor dat corporaties met een onrendabele hoeveelheid woningen blijven zitten, gedwongen worden zich commerciëler op te stellen wat het verhogen van huur- en beheerskosten met zich meebrengt. En dat is ook geen wenselijke situatie lijkt me.

Om het simpel te zeggen moeten de huurders die meer kunnen betalen dan de sociale huur, er gewoon uit en dienen de corporaties hiervoor te zorgen. Dat is wat er werkelijk moet gebeuren.

Inkomenstoets

Mijn voorstel is om hard op te treden tegen de scheefwoners. Daarbij moet er een inkomenstoets voor bewoners van het volledige huurwoningbestand komen. Huurders die onterecht sociaal huren gaan op de eerste plaats fors meer betalen in de vorm van een toeslag. Bovendien dienen zij binnen een half jaar de woning te verlaten. Verder krijgen toekomstige bewoners van sociale huurwoningen een contract van drie jaar aangeboden. Na die periode volgt een inkomenstoets en wordt men verplicht te verhuizen naar een andere woning en de corporatie zorgt, zolang de mensen onder een bepaald inkomensniveau zitten, voor die nieuwe woning. Wijst de inkomenstoets uit dat een nieuwe en duurdere woning nog niet toereikend is, dan mag de huurder blijven zitten. Heeft hij inmiddels voldoende inkomen om uit het sociale segment te stromen, dan krijg deze huurder felicitaties met een bos bloemen en mag hij er een half jaar over doen deze nieuwe woning te vinden. In die tijd betaalt deze huurder een toeslag. Immers, hij had zelf ook al de stap kunnen zetten een woning commercieel te huren of te kopen. Dan was hij niet geconfronteerd met de toeslag. Hier kan overigens ook een koppeling gelegd worden met uitponding, waarbij corporaties huurwoningen verkopen aan voormalige huurders.

Tenslotte moeten corporaties een goed systeem ontwikkelen om de inkomenstoets driejaarlijks uit te voeren en moeten zij toezien op de handhaving. Hiermee draaien we het om: huurders moeten aantonen dat zij nog recht hebben op de huurwoning. Dat bevordert de doorstroming van goedkope sociale huurwoningen naar duurdere en een uitstroom naar de koopwoningmarkt.

Het probleem ligt bij de huurders en wordt niet opgelost door de huurwoningen te verkopen.

Scheefwonen in Nederland is al

jaren een groot probleem

Reageer op dit artikel