nieuws

Hoogwaardig bedrijvenpark bij Afrikahaven Amsterdam

bouwbreed

amsterdam – Strukton Vastgoedontwikkeling en Lisman Inter Holding ontwikkelen in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein aan de zuidkant van de Afrikahaven.

BusinessPark Greenport wordt een �bedrijvenresort� waarbij ruimtelijke kwaliteit, groen, hoogwaardige architectuur, veiligheid en parkmanagement centraal staan.

Het hoge ambitieniveau is voor een kantorenterrein wel gebruikelijk, maar niet voor een gebied bestemd voor logistieke productiebedrijven. Prof. ing. C. Dam heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld dat moet zorgen voor een uniforme uitstraling van de verschillende gebouwen, de kavels en de openbare ruimte, maar met ruimte voor de toekomstige erfpachters.

Uitstraling

Lisman en Strukton nemen onder de naam Greenport Development Company de openbare ruimte voor hun rekening en bewaken de uitstraling. Het bedrijvenpark krijgt een omvang van 24 hectare en wordt onderverdeeld in 68 kavels van 2500 tot 3500 vierkante meter.

Bedrijven die zich vanaf nu op Businesspark Greenport kunnen vestigen zijn binnen de randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan, vrij om voor hun kantoor een andere bouwer en architect kiezen.

Reageer op dit artikel