nieuws

Heldere visie ontbreekt in gevelbranche

bouwbreed

delft – Gevelpassionist Just Renckens neemt afscheid van de TU Delft. Hij blijft wel adviseur, maar gaat daarnaast colleges geven over gevels aan de Universiteit van Sofia in Bulgarije. In het afsluitende symposium legde hij de klemtoon op twee problemen in de gevelbranche: het gebrek aan samenwerking en het gemis aan sturende visie.

Voor antwoorden op vragen over de gedragingen van de gevel is Just Renckens in Nederland een autoriteit. Hij is dan ook als adviseur bij het Schiecentrale-project betrokken. Robert Winkel, directeur van Mei Architecten en Stedenbouwers liet voorbeelden zien van bijzondere gevels voor gebouwen van de Schiecentrale in Rotterdam: roestende staalplaten en staalgaas. Architecten zullen de grenzen van de mogelijkheden van de gevel blijven verkennen.

Renckens nodigde voor het afscheidssymposium behalve Winkel een aantal bijzondere sprekers uit. Kenners op het gebied van gevels, de branche, maar ook pioniers van de toepassing van nieuwe materialen en technieken. Daarmee gaf hij aan hoezeer de branche in beweging is. Maar hij legde ook de vinger op de zere plek. Veel partijen met verschillende belangen werken nog te weinig samen. Het ontbreekt aan een sturende visie die de (gevel)bouw een grote stap voorwaarts brengt.

De gevel en architectuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het samenspel tussen de universiteiten, producenten, gevelbouwers en architecten is echter nog steeds niet optimaal. “Door het altijd aanwezige kostenplaatje en het grote verschil in belangen, verliezen we nog al eens de belangrijkste partij, de uiteindelijke gebruiker, uit het oog.” Renckens gaf in zijn inleidende betoog dan ook aan dat de gebruiker uiteindelijk de grote winnaar moet zijn van gevelinnovaties.

“Door een inspirerende werkomgeving en een goede klimaatbeheersing kan het werk van honderd man misschien door 95 worden uitgevoerd. Een aanzienlijke besparing die zich pas ver na de bouw manifesteert. Die besparing wordt van tevoren niet meegenomen, wat leidt tot de discussies over centen, materiaalbesparing en kortzichtige keuzes.”

Verantwoordelijk

Op het gebied van financiering ziet hij een positieve ontwikkeling in de in Engelse pfi-financieringsvorm, onderhoudscontracten waarbij de bouwpartij meerdere jaren verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het gebouw.

In een Bulgaars tijdschrift wordt de komst van Renckens naar de Universiteit van Sofia met een interview en een verhandeling over gevels aangekondigd. Het is een nieuwe uitdaging voor Renckens, die in 1993 aan de TU Delft is gestart met zijn promotieonderzoek naar bouw- en onderhoudsmanagement van gevels. Het resulteerde onder meer in het boek Façades & Architectuur uit 1998, dat nog steeds het belangrijkste naslagwerk is voor de techniek van gevels. Hij bleef aan de faculteit Bouwkunde verbonden als deeltijdonderzoeker en consulent/adviseur voor studenten. Renckens sluit nu een periode aan de TU af, maar zal zijn advieswerk blijven voortzetten.

Binnen de universiteit is prof. U. Knaack zijn opvolger. Samen met Mick Eekhout start hij een onderzoeksprogramma �Façades�, dat kijkt naar de toekomst van de architectuur over twintig jaar, om op basis hiervan terug te redeneren naar de nabije toekomst.

Reageer op dit artikel