nieuws

Haaglanden mikt op groei in bijna alle ruimtelijke sectoren

bouwbreed

den haag – Het samenwerkingsverband van een aantal gemeenten in de Haagse regio, Haaglanden, heeft een discussienota gepresenteerd die ten grondslag ligt aan het regionaal structuurplan tot 2020.

Uit het stuk blijkt dat de regio ambitieus inzet op groei in praktisch alle ruimtelijke sectoren. Om de leefbaarheid te blijven garanderen moet er vooral veel verdicht worden.

Net als eerder al de stad Den Haag, verwacht ook Haaglanden een flinke groei van het aantal inwoners in de regio. En net als Den Haag wil ook Haaglanden de lokatie aan zee inzetten als troef voor de vestiging van bedrijven en instellingen.

Om de groei in goede banen te leiden, denkt het dagelijks bestuur van Haaglanden dat vooral verdichting van de huidige verstedelijkte gebieden soelaas biedt. Want naast extra woningen en de inrichting van hoogwaardige bedrijventerreinen en kantoorparken langs de belangrijkste verkeersaders moet Haaglanden ook aantrekkelijk blijven door het vele groen. En dat kan in de ogen van Haaglanden alleen als de groei van de steden en dorpen naar binnen en naar boven gericht is.

In het discussiestuk is verder veel aandacht voor vermindering van de mobiliteit in de regio. Er wordt zwaar ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer.

Reageer op dit artikel