nieuws

Gold-Card soelaas voor woningbouw

bouwbreed

den haag – Om de woningbouw te versnellen en het woningtekort op te lossen, wordt alles uit de kast getrokken. Zijn begin dit jaar al aanjaagteams in het leven geroepen, Zuid-Holland komt met de Gold-Card.

Initiatiefnemer gedeputeerde A. van Dijk van de provincie Zuid-Holland: “Tot 2010 moet Zuid-Holland 115.000 woningen bijbouwen. Dat kan, maar alleen als we de schouders eronder zetten.”

Waarom de Gold-Card, volstaan de aanjaagteams niet in Zuid-Holland?

“De Gold-Card is complementair. Er is een groot maatschappelijk probleem en dat willen we oplossen. Het idee is voortgekomen uit dezelfde zorg en heeft hetzelfde doel als de aanjaagteams. De woningbouwproductie blijft achter en we moeten opschieten met woningen bouwen.”

Wat houdt een Gold-Card predikaat in?

“Projecten met een Gold-Card krijgen een voorkeursbehandeling. Vergunningsprocedures vinden niet meer na elkaar plaats, maar lopen parallel. Wanneer de gemeente een vergunning heeft verleend, is bijvoorbeeld de provincie tegelijkertijd bezig, en duurt het misschien nog maar twee weken in plaats van twee maanden voor alle procedures zijn doorlopen. Verder kijken we naar problemen die er zijn op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, juridische procedures, communicatie naar de omwonenden, en zetten we bij projecten met een Gold-Card alle zeilen bij om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.”

“Er is geen extra geld beschikbaar, we passen een herprioritering toe op de beschikbare mankracht. Het was zo dat 80 procent van de energie werd besteed aan het realiseren van 20 procent van de doelen. Dat moest anders. We willen nu onze aandacht zo richten dat zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt, dus zoveel mogelijk woningen worden gerealiseerd. Het kan niet zo zijn dat de bouw van 2500 woningen stil komt te liggen omdat een vergunning voor een dakkapel eerst moet worden afgehandeld.”

Wanneer krijgt een project een Gold-Card?

“Het criterium is kwantiteit. We hebben de gemeenten gevraagd een inventarisatie te maken van woningbouwlocaties die in aanmerking zouden komen. Dat gaat om locaties waar minimaal duizend woningen worden gebouwd en waar vertragingen of problemen zijn ontstaan. Daar is een lijst met dertig locaties uitgekomen.”

Zo�n tien locaties krijgen een Gold-Card, vier zijn bekend: Rotterdam-Nesselande, Rotterdam-Groot IJsselmonde, Den Haag-Zuidwest en Den Haag-Westland.

Reageer op dit artikel