nieuws

FSC-hout in vroeg stadium regelen

bouwbreed Premium

amsterdam – Duurzaam bosbeheer is noodzakelijk voor het behoud van de mondiale oerbossen. Op grond daarvan is het volkomen gerechtvaardigd dat architecten duurzaam geproduceerd FSC-hout in hun bestekken voorschrijven. Maar dan moet de houthandel wel al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van bouwprojecten betrokken zijn om er zeker van te zijn dat het hout daadwerkelijk leverbaar is.

Tijdens het FSC (Forest Stewardship Council) symposium kwam het probleem van snelle leveringen van FSC-hout aan bod. Volgens A. van Eckeveld van Houthandel A. van den Berg – met architectenbureau Search organisator van het symposium – houden betrokkenen in de bouwkolom er onvoldoende rekening mee dat met de introductie van nieuwe exotische houtsoorten uit duurzaam beheerde bossen, afgestapt moet worden van de klassieke rol van de houtleverancier.

Als een architect duurzaam geproduceerd hout onder FSC-keur voorschrijft, bestaat de kans dat het hout op het laatste moment niet leverbaar blijkt. Voor het slagen van een project is het volgens Van Eckeveld daarom van belang dat de houthandel of -makelaar al in de voorbereidingsfase bij het project betrokken raakt. “Wij weten niet alleen welk hout leverbaar is maar ook welke van de nieuwe houtsoorten waar het beste is toe te passen.” Hij doelt onder meer op de beschikbare zwaartes en houtsoorten voor specifieke doeleinden. Van Eckeveld: “Aan de hand van de detailleringen kunnen wij een houtsoort voorstellen of detailleringen aanpassen om een minder bekende houtsoort te kunnen toepassen.”

De toename van het aantal FSC-houtsoorten is het gevolg van bewust houtvesten in oerbossen. De nadruk ligt op behoud van het bos waardoor een houtvester op grond van gedegen onderzoek waarbij elke boom wordt genoteerd, een keuze maakt uit de beschikbare bomen. Door bijvoorbeeld merbaubomen te laten staan, weet de bosbeheerder dat het hout over tien of twintig jaar beschikbaar komt. Om een perceel toch rendabel te laten zijn, worden ook de minder bekende houtsoorten gekapt die in kwaliteit niet voor de alom bekende houtsoorten onder hoeven doen.

Volgens voorzitter FSC Nederland, J Kuijper gaat het op zich goed met de bekenheid van het FSC-keurmerk. Kuijper: “Inmiddels bedraagt het marktaandeel FSC-hout 12 procent.” Bij het verwerven van een groter marktaandeel spreekt Kuijper over een zogenaamd convenantentraject: met grote beheerders of ontwikkelaars zoals ABN-Amro en Bouwfonds worden afspraken gemaakt over het percentage toe te passen FSC-hout.

Reageer op dit artikel