nieuws

Europese aanbesteding voor Vlaamse sociale-huurwoningen

bouwbreed Premium

brussel – De Vlaamse regering investeert nog dit jaar 45 miljoen euro in zogenoemde sleutel op de deur-woningen in de sociale sector. Ze  zal in oktober een oproep richten aan het adres van aannemers, bouwpromotoren en projectontwikkelaars om mee te werken aan dit project, dat uniek is in de sociale huisvesting.

In particuliere sector daarentegen is het al langer een begrip. Het gaat om een Europese aanbesteding.

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) voerde in 2002 en 2004 al kleine proefprojecten uit met “sleutel op de deur”-woningen in de sociale huisvesting die succesvol waren. Nu betreft het een driehonderdtal sociale woningen en appartementen, die Europees zullen worden aanbesteed. Geïnteresseerde aannemers, bouwpromotoren en projectontwikkelaars moeten een uitgetekend voorontwerp met materiaalbeschrijvingen, prijzen per vierkante meter en grondprijzen indienen bij de VHM. Omdat het om een Europese aanbesteding gaat, worden de kandidaten pas tegen de zomer van volgend jaar geselecteerd.

Na hun selectie moeten de overgebleven kandidaten een meer gedetailleerd dossier opmaken, bouw-, milieu- en andere vergunningen aanvragen en onderhandelen over de definitieve verkoopprijs. Dat alles moet binnen een vijftal maanden gebeuren, want met de bouw van de sociale woningen moet eind 2006 worden begonnen. De kandidaten (investeerders) verkopen de huizen als ze af zijn (verwacht wordt eind 2006/begin 2007) aan de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen.

Voor de VHM is niet alleen de prijs het criterium. De voorkeur gaat uit naar huizen en appartementen in woonuitbeidingsgebieden en naar plaatsen waar verplicht sociale woningen moeten worden gebouwd. Tot nu toe werden sociale woningen vooral in dorps- of stadskernen gebouwd.

Reageer op dit artikel