nieuws

Eenvoudiger ontslagrecht moet leiden tot meer banen

bouwbreed

den haag – Het kabinet hoopt met een eenvoudiger ontslagrecht de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijven te verbeteren en meer banen te creëren. “De mogelijkheid om makkelijker banen te schrappen, zal bedrijven ook minder huiverig maken banen te creëren”, aldus minister De Geus in de toelichting op zijn begroting voor volgend jaar.

In zijn plannen stelt De Geus geen nieuwe ingrepen in de sociale zekerheidsstelsel in het vooruitzicht. De minister is naar eigen zeggen in de uitvoeringsfase beland: veel nieuwe regelingen zullen het nieuwe jaar ingaan, waaronder de nieuwe wetgeving voor arbeidsongeschikten. In de loop van 2006 gaan de wijzigingen in de ww in, waarbij de totale duur wordt verkort van vijf naar drie jaar en twee maanden.

Het kabinet hoopt dat met de nieuwe wetgeving bedrijven hun concurrentiepositie kunnen versterken. De arbeidsmarkt moet flexibeler, aldus De Geus. “Blijvende baanzekerheid behoort steeds meer tot het verleden”, aldus de minister in zijn begroting. “Het beste antwoord is een dynamische arbeidsmarkt die weliswaar geen baanzekerheid kan bieden, maar wel de werkzekerheid vergroot.”

In de loop van volgend jaar zal het kabinet het ontslagrecht versoepelen. De verwijtbaarheidstoets wordt beperkt; in de toekomst kunnen werkgever en werknemer �met wederzijds goedvinden� uit elkaar gaan zonder dat de werknemer het recht op ww verliest. Ook het last-in-first-out beginsel gaat op de helling. Per cao kunnen afspraken gemaakt worden over de criteria die een rol moeten spelen bij ontslagen.

In de aangepaste ww komt een regeling waarmee het kabinet het ondernemerschap wil stimuleren. Werklozen die een bedrijf willen starten, kunnen dat doen zonder dat ze direct het recht op ww verliezen. Ze krijgen drie maanden de tijd om met behoud van uitkering orders in de wacht te slepen. Ook kunnen startende ondernemers rekenen op een korte afbouwperiode om ze in het begin wat meer financiële zekerheid te bieden.

In de aangepaste ww wordt ook de al eerder aangekondigde winter-ww geregeld. Werkgevers in de bouw, het schildersbedrijf en de agrarische sector gaan vanaf 1 januari bij kortlopende contracten een hogere ww-premie betalen. Bij langslopende contracten komt er een lagere ww-premie.

Door de aantrekkende economie en jaren van loonmatiging groeit volgend jaar de werkgelegenheid volgens het Centraal Planbureau met circa 90.000 banen. Voor het eerste sinds jaren houdt het kabinet rekening met een lichte daling van de werkloosheid: van 505.000 in 2005 naar 475.000 in 2006. Door de strengere wetgeving zal het aantal wao�ers naar verwachting met 40.000 afnemen.

De uitkeringen stijgen weer mee met de lonen door herstel van de koppeling. Ook komt een einde aan de bevriezing van de lonen van ambtenaren.

Reageer op dit artikel