nieuws

Denk eens aan gefaseerde vergunningverlening

bouwbreed

utrecht – Bij nieuwe contractvormen als design & construct lopen aannemers vaak aan tegen de verlening van de bouwvergunning. Een oplossing is gefaseerde vergunningverlening, vindt de wetenschapswinkel rechten van de universiteit Utrecht.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de wetenschapswinkel bekeken hoe globaal gegevens mogen zijn op basis waarvan een bouwvergunning wordt verleend. Ook is gekeken naar wie de vergunningen het beste kan aanvragen, de overheid of de aannemer.

Volgens het Besluit indieningsvereisten aanvraag Bouwvergunning (BIAB) moet de aanvrager een baaierd aan gegevens leveren om het bouwwerk inzichtelijk te maken. Dat is in D&C-contracten echter vaak een probleem. Aangezien het ontwerp zeker op detailniveau nog niet klaar is, ontbreken detailgegevens die menig college van burgemeester en wethouders wel wil hebben.

Niet geheel terecht, vindt de wetenschapswinkel. B&W kan veel gegevens vragen maar kan er ook flexibeler mee omgaan. Het BIAB laat die ruimte zeker als het gaat om infrastructurele bouwwerken, vindt onderzoeker Clemens Mesker. Het is in zijn ogen dan ook veel belangrijker te zorgen voor medewerking van B&W op dit gebied.

Mede om die reden is hij van mening dat de overheid niet alle vergunningaanvragen aan de aannemer moet overlaten. Veel risico�s die aan de vergunningverlening verbonden zijn, kunnen beter door de overheid worden beheerst, waaronder het verkrijgen van medewerking van B&W.

Een andere optie waar in zijn ogen te weinig gebruik van wordt gemaakt, is de gefaseerde vergunningverlening. Die biedt de meeste flexibiliteit. In dit systeem wordt gewerkt met een soort deelvergunningen naar rato van het gereedkomen van het detailontwerp.

Reageer op dit artikel