nieuws

Dekker wil door ziekenfondsgrens Brussel-bestendige corporaties

bouwbreed

den haag – Corporaties moeten zich richten op de twee miljoen huurders onder de ziekenfondsgrens. Andere activiteiten en de overige huurwoningen moeten in aparte bvs worden ondergebracht. Op deze manier probeert minister Dekker (VROM) tegemoet te komen aan de kritiek vanuit Brussel.

Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Morgen debatteert zij met de Kamer over de brief van Euro-commisaris Kroes en de scheiding tussen commerciële en sociale activiteiten. Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA, GroenLinks en SP vindt dat Brussel zich niet op deze manier met de Nederlandse volkshuisvesting moet bemoeien.

Van grootschalige verkoop van sociale huurwoningen is volgens de minister absoluut geen sprake. Dekker houdt vol dat ondanks alle commotie er geen wezenlijke koerswijzigingen zijn te verwachten. Toch erkent de minister dat het volkshuisvestingsbeleid wel “Brussel-proof” moet zijn.

In 2002 heeft toenmalig staatssecretaris Remkes al een inventarisatie gemaakt van de voordelen die corporaties genieten boven commerciële verhuurders. Doel was toen dat de Europese commissie de corporatieactiviteiten zou bestempelen als �geen staatssteun�. Kroes stuurde half juli een vertrouwelijke brief aan minister Dekker waarin de verhuur van corporatiewoningen wel degelijk als oneerlijke concurrentie wordt aangemerkt.

Brussel vindt dat de sociale activiteiten van corporaties rechtstreeks ten goede moeten komen aan sociaal achtergestelde huishoudens. Bovendien mogen de privileges niet gelden voor de commerciële exploitatie van corporatiewoningen. Kroes wijst er ten slotte op dat de overtollige huizen verkocht zouden moeten worden.

Minister Dekker pareert dat de individuele lidstaten hun huisvestingsbeleid zelf mogen bepalen. Ze voelt dan ook niets voor grootschalige verkoop. Om binnen de regels voor �staatssteun� te vallen, heeft de minister de ziekenfondsgrens van stal gehaald. Ongeveer twee miljoen huishoudens vallen onder de inkomengrens van 32.600 euro en zou dan de doelgroep moeten zijn waar corporaties zich op richten.

De corporaties in Nederland bezitten sinds de brutering in 1995 2,4 miljoen huurwoningen. Zij hebben ook voordeel ten opzichte van particuliere verhuurders, omdat zij goedkoop kunnen lenen en voor steun kunnen aankloppen bij het Rijk.

Dekker werkt aan meer marktwerking op de huurwoningmarkt. In stappen wil de minister voor een kwart van de huurhuizen de prijs laten bepalen door de markt. Nu geldt dat voor 5 procent van alle huurhuizen – meestal in de commerciële huursector. Voorwaarde voor deze zogenoemde liberalisering is dat het woningtekort is opgelost. De druk uit Brussel zal het proces van liberalisering waarschijnlijk versnellen.

Reageer op dit artikel