nieuws

Dekker moet corporaties beter in de hand houden

bouwbreed

den haag – Als de corporatiesector niet de salarissen van directeuren sober houdt, grijpt minister Dekker (VROM) zelf in. De Tweede Kamer vindt echter dat ze nu al moet optreden als de beloningen de pan uitrijzen.

In een overleg met de Tweede Kamer meldde de minister op te zullen treden als het interne toezicht van de woningcorporaties het laat afweten. De raden van commissarissen krijgen eerst de gelegenheid de situatie uit te leggen.

Dekker heeft onlangs 104 van de ruim 500 corporaties in zogeheten oordeelsbrieven om opheldering gevraagd over de volgens haar hoge of onduidelijke bedrijfslasten, waaronder de salarissen van de bestuurders. De eerste reacties heeft ze inmiddels binnen. Mocht het nodig zijn, dan grijpt ze in. “Ik zeg tegen de raden van commissarissen: pas toe of leg uit.” Dekker stelt haar “verantwoordelijkheid te zullen invullen” als de sector niet zelf de beloningen sober houdt.

De Tweede Kamer verwijt Dekker een te slappe opstelling. “De minister is zo netjes, en zou wat harder moeten zijn”, meent CDA-fractielid B.J. van Bochove. Hij vindt dat Dekker het voorbeeld moet volgen van minister Hoogervorst (volksgezondheid). “Hij stuurde in één klap de raden van toezicht naar huis die hun werk niet goed deden”, weet Van Bochove.

PvdA-kamerlid S. Depla meent ook dat de minister nu “de notoire stijgers onder de corporatiedirecteur” moet aanpakken. GroenLinks en SP willen eveneens dat Dekker de sociale verhuurders in de hand houdt als het gaat om salariëring. Volgens I. van Gent van GroenLinks is alleen openbaarmaking van de salarissen volgens de Wet-Remkes niet genoeg. Daarin staat dat als corporatiedirecteuren meer verdienen dan een gemiddeld jaarsalaris van de ministers, de salarissen openbaar moet worden gemaakt in de jaarverslagen.

De vier fracties stellen dat de sociale verhuurders weliswaar private ondernemingen zijn, maar werken met maatschappelijk kapitaal.

In december praat de Kamer verder met Dekker over de salarissen. Ze heeft dan alle reacties op de oordeelsbrieven binnen.

Reageer op dit artikel