nieuws

Brussel zet mes in corporatiesector

bouwbreed Premium

den haag – Brussel wil dat woningcorporaties een duidelijk onderscheid maken tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten. Dat heeft commissaris mededinging N. Kroes van de Europese Commissie laten weten. Momenteel is het verschil wat haar betreft te vaag en verstoort het daarom de woningmarkt.

De Europese bewindsvrouw is van mening dat in de huidige situatie sprake is van oneerlijke concurrentie. Sociale huisvesters verhuren ook woningen aan mensen die daar op basis van hun salaris eigenlijk geen recht op hebben. Het aanbod van sociale huurwoningen is daarmee groter dan de vraag, en dat mag volgens Kroes niet.

Het probleem kan worden opgelost als de corporaties met een duidelijke definitie komen van wat sociale huurwoningen precies zijn. “Wij zeggen niet dat corporaties geen commerciële huisvesting mogen aanbieden, maar het moet wel duidelijk gedefinieerd zijn”, licht een woordvoerder toe. De Europese Unie kan dan beoordelen voor welk deel van de sociale huurwoningen in Nederland staatssteun is toegestaan.

Woningbouwcorporaties kunnen met financiële rugdekking van de Nederlandse overheid en een speciaal hiervoor in het leven geroepen fonds goedkoop geld lenen op de internationale kapitaalmarkt. De lage rente stelt corporaties in staat om investeringen te doen die niet of moeilijk terug verdiend kunnen worden, bijvoorbeeld in groenvoorzieningen, speeltuinen en natuurlijk goedkope huurwoningen. De vereniging van institutionele beleggers IVBN heeft met instemming op de Brusselse bemoeienissen gereageerd. De organisatie vindt de sociale huursector in Nederland veel te groot. Die zou 40 procent van de totale woningvoorraad beslaan. Worden alleen de huurwoningen meegeteld, dan beheren de corporaties 90 procent van de markt. Nederland is binnen Europa met 2,4 miljoen met staatssteun gefinancierde woningen de kampioen van de sociale huurmarkt. Per duizend inwoners heeft ons land 154 goedkope huurwoningen, wat tweederde meer is dan nummer twee op de ranglijst Denemarken.

Ierland beschikt over de kleinste sociale huurmarkt. Op het eiland zijn voor iedere groep van duizend mensen vijf corporatiewoningen beschikbaar. De Spanjaarden houden de Ieren achterin gezelschap met niet meer dan zes goedkope huurwoningen per duizend inwoners.

De omvang van de sociale huursector in Nederland is wat directeur J. van der Moolen van financieel toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) betreft voor Kroes reden om in te grijpen. “De Europese Commissie heeft geen moeite met staatssteun, maar afgaand op de inkomens van de bewoners zou het aantal sociale huurwoningen volgens Kroes terug gebracht moeten worden naar zo�n 1 miljoen.”

De belangenvereniging van woningcorporaties Aedes heeft verbijsterd gereageerd op de stellingname van de Europese Commissie die haar standpunt in een brief aan minister Dekker van Volkshuisvesting bekend heeft gemaakt. “We moet in Nederland het stelsel Europa-proof maken en niet Brussel laten bepalen hoe wij onze zaken regelen”, licht voorzitter W. van Leeuwen van Aedes toe.

Reageer op dit artikel