nieuws

Bres in fundament van beprijzing

bouwbreed Premium

den haag – VVD-aanvoerder Van Aartsen heeft afgelopen week het sprankje hoop dat er de komende jaren toch een aantal stappen richting rekeningrijden kunnen worden gezet, de bodem in geslagen. Het woordje nooit is ingeslikt, maar de flip flop van de VVD-voorman betekent voor de invoering van beprijzing niet veel goeds.

Marianne Wuite

AANHEF_SUB:analyse

Met Van Aartsens uitgesproken “nu niet, nooit niet” tegen de invoering van beprijzing is op het Binnenhof de veenbrand weer opgelaaid die volop woedde in de tijd dat verkeerminister Netelenbos tevergeefs poogde een tolpoortsysteem in te voeren. In die tijd waren het de liberalen die de verkeersplannen van het kabinet dwarsboomden, waarmee de toon van de VVD voor eens en voor altijd leek te zijn gezet: blijf af van de automobilist.

Het was het VVD-kamerlid Hofstra die vorig jaar voor een verrassing zorgde en de kentering in het liberale denken aan de oppervlakte bracht. Sinds hij samen met de PvdA een motie indiende om het kabinet aan te sporen werk te maken van beprijzing werd alom aangenomen dat de liberalen dan eindelijk ook de kilometerheffing hadden omarmd.

De eerste tekenen dat het voor de VVD helemaal niet zo zwart-wit ligt, werden al zichtbaar voordat Van Aartsen deze week de knuppel in het hoenderhok gooide. Al direct nadat de breed samengestelde commissie-Nouwen met het advies voor beprijzing op termijn kwam, kwam er vanuit liberale hoek een tegenbeweging op gang.

Achter de schermen zorgde de VVD ervoor dat het kabinet geen invoeringsdatum prikte, waardoor het hele systeem op de lange baan werd geschoven.

Van Aartsen ging dat blijkbaar nog niet ver genoeg. Met de verkiezingen op komst was het misschien wel handig dat ook de kiezers zouden horen wat de VVD ervan vindt: de VVD ziet er niets in, was de boodschap, waarmee vriend en vijand werden verrast.

Voorwaarden

Die stelligheid was daags daarna verdwenen, nadat van Aartsen onder druk van Hofstra en een deel van de VVD-fractie werd gedwongen in te binden. De VVD-leider nam het krasse standpunt een beetje terug, maar stelde aan een heffing op voorhand al reeksen voorwaarden in het vooruitzicht dat invoering, zo voorzag hij zelf, op mijn minst “nog enige kabinetten” zal vergen.

Vragen bleven er ook daarna te over. Is de VVD principieel tegen of zijn de bezwaren louter praktisch van aard?

Wat het oogmerk van de VVD-leider ook precies is; feit is dat hij een krachtdadige aanpak van de fileproblemen frustreert. Voor die aanpak is immers een breed draagvlak nodig en dat had Nouwen nu juist na heel wat duw- en trekwerk gevonden.

De woedende reactie van Nouwen op de stellingname van Van Aartsen kwam dan ook niet onverwacht. De voormalige ANWB-voorman moet immers toekijken hoe de VVD beetje bij beetje bezig is het fundament voor beprijzing onderuit te halen. En niet zonder succes, zo bleek vrijdag. Nu de ANWB bekend heeft gemaakt de steun voor beprijzing in te trekken, is het wachten op de rest.

Reageer op dit artikel