nieuws

Bouwwerkgevers laten vaak geld liggen bij het UWV

bouwbreed

krimpen aan den ijssel – Bouwwerkgevers betalen vaak te veel premies werknemersverzekeringen. Dat geld is terug te vorderen bij het UWV, evenals eventuele reïntegratiesubsidies voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers.

“De bouw is onvoldoende geïnformeerd. Men realiseert zich niet dat het om grote bedragen gaat”, zegt Ronald Ruigrok van Alpine Consultancy. Het is een van de jonge bedrijven die gespecialiseerd is op het gebied van sociale wetgeving.

Alpine Consultancy voert onderzoeken uit bij bedrijven, en stelt aan de hand daarvan vast of gelden terug te krijgen zijn van het UWV.

Dit is interessant voor bedrijven die in de periode 1998-2001 en daarvoor (ex-)werknemers in dienst hebben (gehad), die een (gedeeltelijke) wao-uitkering genoten of voor wie een vergoeding door het UWV heeft plaatsgevonden.

“Onze ervaring is dat vaak verschillen bestaan tussen de betaalde premies en wat feitelijk betaald had moeten worden. Enerzijds komt dit door een slechte wisselwerking tussen UWV en werkgevers en anderzijds door de complexiteit van de regelgeving. Die te veel betaalde premies kunnen echter met terugwerkende kracht tot vijf jaar worden teruggevorderd”, aldus Ruigrok.

Iets soortgelijks kan voorkomen met reïntegratiesubsidies. Volgens de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten (Rea) kunnen werkgevers subsidie krijgen wanneer zij een gedeeltelijk arbeidsgehandicapte in dienst hebben bijvoorbeeld voor aanpassing van de werkplek.

“Een keer per jaar krijgen werkgevers een zogenoemde Pemba-beschikking van het UWV. Daarop staan de wao-instroomgegevens van een bedrijf vermeld. Deze gegevens kloppen vaak niet met de werkelijke situatie. Maar al te vaak wordt hierdoor te veel premie afgedragen door de werkgevers. Ook dit kan achteraf nog worden gecorrigeerd”, zegt Ruigrok.

Als Alpine Consultancy voor een bedrijf aan de slag gaat, gebeurt dat in drie fasen. In de eerste fase worden de benodigde gegevens van het bedrijf opgevraagd bij het UWV. Daaraan worden de verzamelloonstaten van het bedrijf gekoppeld. “Daar is al een hoop uit te halen, in elk geval al het antwoord op de vraag of er kans op teruggave is. Is die er niet, dan stoppen we, is die er wel dan duiken we de tweede fase in”, aldus Ruigrok.

In die tweede fase vindt dossieronderzoek plaats van het personeelsbestand. Dat gebeurt volledig handmatig zodat elk detail wordt gecheckt. Aan het einde van deze fase kan een prognose worden gegeven hoeveel een bedrijf terugkrijgt.

In de derde fase worden de aanvragen voor teruggave van de te veel premie opgesteld. Vervolgens blijft Alpine Consultancy het UWV achter de broek zitten om snelheid achter de behandeling van de aanvraag te krijgen.

Inmiddels heeft het bedrijf al diverse bouwbedrijven als klant waaronder Hillen & Roosen en Ballast Nedam. “We hebben tonnen teruggehaald voor de bedrijven. Op basis daarvan schatten we dat het in de bouw om miljoenen gaat die de sector bij het UWV laat liggen”.

Alpine Consultancy werkt op basis van no cure no pay. Het honorarium dat wordt berekend als er geld wordt teruggehaald bedraagt 25 procent van de premierestitutie.

Reageer op dit artikel