nieuws

Bouwsector moet beter leren te communiceren

bouwbreed

amsterdam – Communicatie is in de bouw een ondergeschoven kindje. In een vanouds aanbodgestuurde markt geen probleem. Maar de markt verandert snel en na de bouwfraude schreeuwt de maatschappij om openheid.

Dus is er geen ontkomen aan: ook de bouw moet (leren) communiceren. Het Eerste Communicatiecongres Woningbouw, op 29 november in Utrecht, geeft daarvoor de aftrap.

Het congres, een initiatief van het projectbureau Leidsche Rijn en de Maatschap voor Communicatie, wordt mede georganiseerd door Bouwend Nederland, Neprom en Aedes en vindt plaats in het kader van tien jaar Leidsche Rijn. Doelgroepen vormen directeuren en managers communicatie en (senior) medewerkers communicatie van bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en toeleveranciers. Maar ook voor andere communicatiespecialisten die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de bouwsector is het congres zeer de moeite waard, zegt organisator L. Dietz van de Maatschap voor Communicatie.

“Communicatie in de sector gebeurt veelal heel basaal. Een dure brochure, een mooie website, een informatieavond voor potentiële kopers. Grotere bouwbedrijven hebben soms wel managers communicatie, maar vaak hebben die te weinig in de melk te brokkelen. Kortom, structurele, planmatige, strategische communicatie is een zeldzaamheid. Daarmee loopt de bouw ver achter bij andere sectoren. Terwijl er toch redenen genoeg zijn om goed en professioneel te communiceren.”

Vraaggestuurd

Zo ontwikkelt de vanouds aanbodgestuurde markt zich in hoog tempo in een vraaggestuurde markt. Consumenten, die steeds meer te besteden hebben, willen echte keuzes kunnen maken. “Dat vraagt om een heel ander soort marketing en dus ook om een wijze van communiceren die verder gaat dan de zoveelste dure brochure”, stelt Dietz.

Maar ook de maatschappij eist om een (anders) communicerende bouwsector. “De bouwfraude heeft het vertrouwen in de sector zwaar aangetast. Dat vertrouwen kan mede worden hersteld door veel opener te communiceren. Sleutelwoord daarbij moet, wat mij betreft, de maatschappelijke relevantie van de bouwsector zijn. Want de bouw is een economische factor van belang, zeer innovatief en belangrijk voor de werkgelegenheid. Maar daar hoor je eigenlijk nooit iemand over.”

Dat communicatie nog nauwelijks een rol speelt in de bouwsector. blijkt onder meer uit het feit dat het congres het eerste in zijn soort is. Ook een gespecialiseerd tijdschrift ontbreekt. Hij schat de doelgroep voor het congres op ongeveer 1500 specialisten. “Bij de communicatieprofessionals in de bouw bestaat een grote behoefte aan kennisverbreding en -verdieping”.

De congresbezoekers krijgen een veelzijdig programma voorgeschoteld. �s Ochtends zullen prominenten als Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland), Dietmer Werner (voorzitter Neprom), Lex Pouw (voorzitter Raad van Bestuur woningcorporatie IJmere) en prof. dr. Cees van Riel (Reputatiemanagement) een aantal stellingen poneren. Die worden vervolgens afgezet tegen de uitkomsten van een onderzoek naar de communicatiepraktijk in de bouwsector. Dietz: “Daaruit zal blijken dat er op communicatiegebied nog heel veel te doen is.”

Masterclasses

Het middagprogramma voorziet in een aantal masterclasses, die deels praktisch (Hoe krijg ik mijn persbericht in de krant?) en deels strategisch (Hoe zet ik mijn organisatie in de markt?) van aard zijn.

Deelnemen kost 150 euro. Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt. Voor informatie en aanmelden: zie www.communicatiecongres.nl.

Reageer op dit artikel