nieuws

Bouwfraude kost Koop al 18 miljoen euro

bouwbreed

groningen – De bouwfraude-affaire heeft de Koop Groep een schadepost opgeleverd van bijna 18 miljoen euro. Dat schrijft het Groningse bouwconcern in zijn jaarverslag over 2004. De onderneming leed 14 miljoen euro verlies.

Koop moest vorig jaar 6 miljoen euro reserveren voor kartelboetes van mededingingsautoriteit NMa en een bijdrage in de schikking met benadeelde opdrachtgevers. De strafzaak tegen wegenbouwdochter Koop Tjuchem kostte het concern nog eens ruim 2 miljoen, voornamelijk aan juridische bijstand.

De last kan nog verder oplopen. Volgend jaar volgt het hoger beroep in het bouwfraudeproces. Bovendien zijn de onderzoeken van de NMa nog niet volledig afgerond.

De grootste kostenpost werd vorig jaar echter veroorzaakt door een herfinanciering van de onderneming. Die was noodzakelijk geworden nadat enkele buitenlandse banken hadden gedreigd de geldkraan dicht te draaien. De herfinanciering kostte het Koop-concern maar liefst 9 miljoen euro.

De gemaakte kosten zijn ten laste gelegd van de winst over 2004. Daardoor is Koop voor het derde opeenvolgende jaar in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op 14 miljoen euro. Een jaar eerder schreef Koop nog een verlies van 26 miljoen euro in de boeken, hoofdzakelijk door een reorganisatielast van 25 miljoen euro.

Operationeel wist Koop 2 miljoen euro winst te boeken. Het bedrijfsresultaat steeg door margeverbetering van 3 naar 18 miljoen euro. De Groningers zagen bovendien de omzet met ruim 4 procent toenemen tot 787 miljoen. De divisie pijpleidingenbouw maakte als enige een sprong voorwaarts, van 402 naar 462 miljoen euro omzet. De activiteiten in de b&u en de gww liepen terug.

De in 2003 ingezette herstructurering leidde ook vorig jaar nog tot banenverlies. Bij de divisies pijpleidingenbouw en b&u verdwenen nog eens 150 arbeidsplaatsen. Eerder gingen ongeveer 200 banen verloren.

Dit jaar verwacht Koop een opleving van de bedrijvigheid, wat moet resultaten in een omzet van boven de 820 miljoen euro. Groei verwacht het concern vooral in de pijpleidingenmarkt, maar ook in de b&u-sector. Een steeds groter deel van de bedrijfsopbrengsten zal uit het buitenland komen. In 2004 werd 53 procent van omzet buiten Nederland behaald.

Op voorspraak van de nieuwe aandeelhouders Boonstra en Sonnenberg, die vorig jaar 50,1 procent van de aandelen van het Koop-concern overnamen en daarbij 40 miljoen euro investeerden, wordt het zogenoemde �Summertime-plan� doorgevoerd. Dat plan voorziet in versterking van de balans en focus op kernactiviteiten.

Een aantal, nog niet nader genoemde, bedrijfsonderdelen zal zelfstandiger gaan opereren. Ook zullen diverse onroerendgoedposities en �overige activiteiten� worden verkocht, aldus Koop.

Reageer op dit artikel