nieuws

Bouwbedrijf kan zich via maatlat meten met collega

bouwbreed

gouda – Bouwend Nederland en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid hebben een instrument ontwikkeld waarmee de bouw zichzelf de maat kan nemen. Via internetpagina www.bouwmaatlat.nl kunnen ondernemers in een handomdraai achterhalen of ze beter dan wel slechter presteren dan hun collegas in de markt.

De maatlat is gebaseerd op een enquête die het EIB jaarlijks houdt onder 1300 bedrijven werkzaam in zowel de burgerlijke en utiliteitsbouw als de sector infra. Volgens de initiatiefnemers betekent het instrument een belangrijke impuls voor de verdere verbetering van niet alleen de individuele bedrijfsvoering, maar ook van de gehele branche.

De maatlat geeft de kans een vergelijking te maken met de beste ondernemingen dan wel gemiddelde firma�s in een omzetklasse, regio en bedrijfstak. “Dit is de eerste stap van een continu proces van strategische verandering en verbetering van het bedrijf”, aldus de initiatiefnemers. “Continue verbetering van bedrijfsprocessen komt uiteindelijk de winstgevendheid ten goede.”

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschikbaar op het openbare gedeelte van www.bouwmaatlat.nl. Vergelijkingen zijn verkrijgbaar op terreinen als productiviteit, kosten en liquiditeit maar ook omzet over marktsectoren, opdrachtgevers en verwerving. Twijfel over de omzet per werknemer of het percentage algemene kosten? De maatlat biedt uitkomst.

Bouwend Nederland verwacht dat de maatlat een bijdrage zal leveren aan de vitaliteit van de sector. De brancheorganisatie ondersteunt de kwaliteitsimpuls met diverse voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen. Bouwend Nederland zegt de uitslagen van de benchmark tevens te gebruiken voor verdere beleidsontwikkeling met als doel de leden gerichter en sneller van dienst te kunnen zijn.

Reageer op dit artikel