nieuws

Blauwe Stad draait de geschiedenis terug

bouwbreed

winschoten – Nog een paar weken en dan is alle grondwerk voor de Blauwe Stad voltooid. Ruim 4,5 miljoen kuub grond is verwerkt in dijken, wegen, oevers en eilanden. De plas die is ontstaan krijgt zeer schoon water. Met dank aan de diepploeg met voorschaar.

“Als je 10 meter rijdt, kan de bodem compleet anders van samenstelling zijn”. Boven het gieren van de motor van zijn fourwheeldrive uit, probeert Aaldert de Vrieze duidelijk te maken hoe grillig de bodem is die de aannemers naar hun hand zetten. De civieltechnicus heeft zijn zin nog niet afgemaakt, of het bewijs wordt geleverd: wegslippende achterwielen. “Typisch geval van potklei”, luidt het droge commentaar als hij de auto weer onder controle heeft. Heel plastische klei die veel voorkomt in dit gebied en abrupt wordt afgewisseld met zandlagen, veenpakketten en verdwaalde zwerfkeien. De zwervende Dollard en het landijs van de ijstijden hebben diepe sporen achtergelaten.

Onverstoorbaar rijdt de Groninger verder. Binnen de projectorganisatie de Blauwe Stad is hij verantwoordelijk voor infrastructuur. Dus voor de 4,5 miljoen kuub grond die wordt verwerkt in dijken, wegen, kunstmatige eilanden, en wat al niet meer.

In feite maken De Vrieze en consorten het werk ongedaan van de monniken die het gebied in de middeleeuwen inpolderden en veroverden op de Waddenzee. Ze draaien de geschiedenis terug, zij het dat ze geen zout maar zoet water laten stromen in het Blauwe Meer. En als het even kan het schoonste van Nederland.

Fosfaatgehalte

Daarvoor is van alles uit de kast gehaald. Want het is erg verleidelijk om het water in te laten van het Winschoterdiep, dat pal langs het 800 hectare grote Blauwe Meer loopt. Het waterpeil in het kanaal ligt ook nog eens bijna een meter hoger dan het beoogde peil in het nieuwe meer, dus veel meer bouwen dan een duiker met een klep lijkt niet nodig.

“Maar toevallig is dat Winschoterdiep wel erg vervuild, en heeft een zeer hoog fosfaatgehalte”, benadrukt De Vrieze. “Daarmee ontstaat niet het heldere water dat ons voor ogen staat en waarin snoeken zich thuisvoelen. Dus wordt het water nu van elders gehaald. Het gemaal bij Hongerige Wolf slaat de komende twee jaar veel minder water op uit de Waddenzee dan gebruikelijk. Bijna 15 miljoen kuub wordt via uitgediepte watergangen richting Blauwe Stad geloodst. Daar wordt er ijzertrichloride aan toegevoegd. Dat bindt de fosfaten die uitvlokken en naar de bodem zakken van een speciaal aangelegd retentiebekken.”

Op de bodem van het meer dat sinds mei langzaam volloopt zijn een jaar eerder al een soort kweekvijvers aangelegd die de waterflora op gang moeten brengen. Daarvoor is zand met kranswieren uit de randmeren gehaald, in de hoop dat die in het Blauwe Meer ook aanslaan. De projectorganisatie verwacht veel van hun zuiverende werking. Net als die van het riet dat langs de natuurvriendelijke oevers is aangeplant.

Reageer op dit artikel