nieuws

Bedrijfsleven profiteert van lastenverlichting

bouwbreed

den haag – Het bedrijfsleven krijgt een netto-lastenverlichting van 275 miljoen euro. Ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) profiteert hiervan. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd, evenals het zogenoemde mkb-tarief.

Bovenop de reeks verlagingen van de vennootschapsbelasting (vpb) die dit jaar in gang zijn gezet, verlaagt het kabinet deze belasting met 0,9 procent extra. Het mkb-tarief over de eerste 22.689 euro winst gaat naar 25,5 procent en in 2007 naar 24,5 procent. Deze verlagingen kosten de schatkist 375 miljoen euro.

De kapitaalbelasting, de belasting op de uitgifte van aandelen, gaat helemaal verdwijnen, hetgeen de schatkist nog eens 200 miljoen euro kost. Daar staan 300 miljoen euro andere belastingmaatregelen tegenover, waardoor het bedrijfsleven netto 275 miljoen overhoudt.

Zo wordt de aftrek van gemengde kosten (voor uitgaven van lunches en dergelijke) beperkt voor bedrijven die vpb betalen. Deze beperking was eerder al doorgevoerd voor bedrijven die onder de inkomstenbelasting vallen.

De aftrek van afwaarderingsverliezen gaat helemaal verdwijnen. Van deze aftrek maakte slechts een beperkt aantal ondernemingen gebruik. De regeling was bedoeld om bedrijven onder bepaalde voorwaarden waardeverlies van een dochterbedrijf gedurende vijf jaar na aankoop van die dochter fiscaal af te trekken.

Innovatiekracht

Verder komt er een versoepeling in de fiscale regels voor de inkoop van eigen aandelen. Inkoop is vijf jaar geleden vrijgesteld van dividendbelasting mits er voorafgaand aan de inkoop geen kapitaalvergroting heeft plaatsgevonden. Die voorwaarde verdwijnt.

Ter versterking van de innovatiekracht van ondernemingen wordt 25 miljoen euro ter beschikking gesteld voor vergroting van het belastingvoordeel op speur- en ontwikkelingswerk. Bovendien komt nu ook procesinnovatie onder de regeling te vallen.

De fiscus probeert ook bedrijfsopvolging aantrekkelijker te maken. Zo wordt de vrijstelling van overdrachtsbelasting verruimd door de eis dat ten minste de totale waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming moet worden bijgeschreven op de kapitaalrekening, terug te brengen naar ten minste 90 procent.

Verder wordt de familiekring van gerechtigden op vrijstelling van overdrachtsbelasting uitgebreid met broers en zusters.

Herstructurering

Om de herstructurering van achterstandswijken te stimuleren wordt de regeling rond de vrijstelling van overdrachtsbelasting van een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) verruimd.

Niet alleen de WOM krijgt de vrijstelling, ook de deelnemers hoeven na voltooiing van het project geen overdrachtsbelasting te betalen. Dit geldt voor het onroerend goed dat zij naar rato van hun inbreng in de WOM na afloop uit het project halen. Dat hoeft dan niet het onroerend goed te zijn dat zij zelf hebben gebracht maar mag ook ander onroerend goed zijn. Op die manier kunnen bijvoorbeeld corporaties woningen ruilen om tot een rationeler beheer en onderhoud binnen de gebieden te komen.

Corporaties vallen binnenkort sneller onder de vennootschapsbelasting waar het gaat om commerciële activiteiten. Wel geldt de vrijstelling ook nog voor bedrijfsruimten in een gebouw waarvan tenminste 80 procent bestaat uit sociale woningen. Deze vrijstelling geldt ook voor gebouwen met een maatschappelijke functie zoals een wijkgebouw.

Reageer op dit artikel