nieuws

Baggerspecie concurreert met zand onder autowegen

bouwbreed

beesd – “Bij een slecht consoliderende ondergrond en met baggerspecie in de omgeving is dit de oplossing”, stelt ir. H.A. Wevers, manager secundaire grondstoffen bij Dolman in Rotterdam, het milieubedrijf van Boskalis. Hij heeft het over de baggerspeciematras, een ophoging bedoeld als ophooglaag onder autosnelwegen. Langs de A2 in de omgeving van Beesd wordt een pilot uitgevoerd.

“Je kunt beter innoveren dan dit soort systemen als bedreiging zien”, zegt Wever. Boskalis is ook leverancier van zand, maar stapt graag over op de baggerspeciematras op plaatsen met een slechte ondergrond, waar zand steeds weer moet worden opgehoogd. Zand weegt circa 1800 kilo per kubieke meter, een met water gevulde baggerspeciematras circa 1200 kilo per kubieke meter. Na aftrek van de stortkosten die worden uitgespaard, komt een ophoging met baggerspecie goedkoper uit dan zand. De zetting is ongeveer een kwart van zand en de milieuwinst bestaat uit de reiniging van de specie en de besparing op het materiaal zand.

Belangstelling

Als de proef slaagt komt een deel van de nieuwe autosnelwegen op een baggerspeciematras te liggen. Andere toepassingen zijn ook mogelijk, in China en Singapore bestaat belangstelling om slecht consoliderende gebieden met een baggerspeciematras op te hogen.

De baggerspeciematras was een van de winnaars van de prijsvraag �Wegen naar de toekomst� van Rijkswaterstaat. De andere winnaar is de Rijksweg Sawa van het consortium Tauw en Reef Infra.

De pilot van de baggerspeciematras vindt plaats in de gemeente Geldermalsen, bij de oprit van een nog te bouwen ecoduct over de A2. De omvang is ongeveer 1000 kubieke meter en de gebruikte specie komt uit de Kamerikse Vaart. Die is niet zwaar vervuild, bevat veel organisch materiaal en soms zelfs een fiets. Na het filteren wordt de bagger gemengd met een vertrager, gemalen stro, een cementachtig bindmiddel en schuim, in een installatie van Faber Celbeton. De installatie heeft twee mengers, zodat een constante stroom door de leiding wordt geperst. Pas bij het storten met de tele-giek wordt de verharder toegevoegd.

Over twee jaar zijn de resultaten van de pilot bekend.

Reageer op dit artikel