nieuws

Aftekenlat spaart rug en knieën elektricien

bouwbreed

Het netjes waterpas aftekenen van meerdere inbouwdozen naast elkaar kan betekenen dat een elektricien of een monteur in een bijna onmogelijke positie enkele nauw luisterende handelingen moet verrichten. Met een speciale aftekenlat kan dat werkje een stuk prettiger verlopen.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1024845

houder: A. Helsloot, Amsterdam

uitvinder: A. Helsloot

Uitvinder A. Helsloot is waarschijnlijk zelf elektricien, of een estheticus die zich geregeld mateloos ergert aan de talloze scheefzittende wandcontactdozen en -schakelaars die hij ontwaart. Of hij is zowel elektricien als estheticus. Helsloot beklaagt zich er in zijn octrooiaanvrage in elk geval over dat het aftekenen van inbouwdozen voor elektriciteit, telefoon of de centrale antenne inrichting veelal niet waterpas gebeurt. “Bij het afmonteren van de aansluitpunten heeft de monteur dan moeilijkheden om ze netjes waterpas te krijgen”, aldus de uitvinder. In de praktijk leiden deze moeilijkheden verontrustend vaak tot een niet-waterpas resultaat, met alle ergernissen van dien.

Maar het kan nog erger, want “heden ten dage verzoekt de klant vaak om drie enkelvoudige stopcontacten en een CAI- en een PTT-aansluitpunt, onder een gezamenlijke afdekplaat, op 30 centimeter hoogte.” En dat is natuurlijk vragen om problemen. De elektricien moet eerst de hoogte uitzetten en dan langs een waterpas een perfect horizontale streep op de muur trekken. Helsloot: “Gezien de niet-vlakke bovenkant van de waterpas is hij veelal genoodzaakt de onderkant te gebruiken en moet hij daarvoor op zijn knieën en met een gebogen rug liggen.” Daarna volgt het met de duimstok uitzetten van steeds 7,2 centimeter en dit “wordt veelal bemoeilijkt door het niet meer duidelijk kunnen lezen van de duimstok vanwege slijtage en vuil, en het vaak onvoldoende aanwezig licht”. Geen wonder dat het resultaat soms een beetje scheef uitvalt.

Zoals te verwachten moet de geoctrooieerde vinding radicaal afrekenen met de beschreven moeilijkheden: met de aftekenlat van Helsloot is het mogelijk op knie- en rugvriendelijke wijze in één keer vijf inbouwdozen waterpas af te tekenen. De 30 centimeter lange aftekenlat heeft een eenhands handvat en een indeling in zowel 30 centimeters als in 12 duimen. Niet geheel toevallig precies afgestemd op de eerder genoemde hoogte. Ingebouwd zijn twee haaks op elkaar staande waterpas-libellen, zodat niet alleen meerdere inbouwdozen horizontaal naast elkaar kunnen worden afgetekend, maar ook meerdere verticaal, bijvoorbeeld een drietal schakelaars naast een deurpost.  In de lat zitten vijf aftekengaten met een diameter van acht millimeter, groot genoeg voor een timmermanspotlood.

Ten overvloede laat de uitvinder weten dat de aftekenlat kan worden gebruikt door monteurs in zowel de woning-, renovatie- als de utiliteitsbouw. En dat de lat ook bruikbaar is in landen waar inches worden gebruikt.

Reageer op dit artikel