nieuws

Woningbouw moet Ede redden van economische neergang

bouwbreed Premium

ede – Mensen die over enkele jaren een woning betrekken op een van de voormalige kazerneterreinen van Ede, wacht een zware verantwoordelijkheid. Ze moeten de Gelderse gemeente uit het economische slop trekken.

De nieuwkomers moeten zorgen voor hernieuwde koopkracht en economisch groei, vindt S. van de Pol, wethouder ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied. “Succesvolle herontwikkeling van die terreinen is erg belangrijk voor onze gemeente”, zegt hij. “Het moet voldoende kans bieden om het verlies aan werkgelegenheid weer goed te maken.”

Ede zit in de penarie. Nadat in 2003 de Enkafabriek zijn deuren sloot, zwaait in 2007 defensie af. De zes kazernes aan de oostkant van Ede staan dan leeg. In totaal gaat het om een vrijwel aaneengesloten gebied van 150 hectare. Wat resteert, zijn de oefenterreinen op de Veluwe, waar echter nauwelijks vast personeel is.

Daarom dringt Van de Pol bij defensie aan op financiële steun. “We willen graag dat de rijksoverheid meebetaalt”, aldus wethouder Van der Pol, die erop wijst dat Ede de afgelopen jaren flink in het nauw is gebracht. “Veel defensiemedewerkers zijn weliswaar elders bij defensie aan de slag gegaan, maar de afgelopen jaren zijn ook flink wat producerende bedrijven uit onze gemeente vertrokken.”

Een geluk bij een ongeluk is dat de kazerneterreinen fraai zijn gelegen. R. Tutert, projectleider bij de herinrichting van de oude kazernes: “Het is een zeer bosrijke en aantrekkelijke omgeving om te wonen. De kazernes en de grond zijn nu nog bezit van defensie.” Er verrijzen 3500 tot 4500 huizen. De rijksoverheid geeft dit najaar duidelijkheid over eventuele deelname aan de herontwikkeling van de kazernes. “Voor ons betekent dat een verlaging van de kosten en risico�s”, aldus Tutert. “De kosten van de operatie zijn nog niet in kaart gebracht.”

Zo�n dertig gebouwen zijn inmiddels aangewezen als van historische waarde. Er zijn bijvoorbeeld nog stallen uit 1850, die destijds werden gebruikt voor de paarden van de infanterie. “Die waardevolle gebouwen willen we behouden”, zegt Tutert. “Zij dienen als uitgangspunt voor de toekomstige bebouwing.”

Reageer op dit artikel