nieuws

Weg vrij voor bouw van nieuwe Sloelijn

bouwbreed

den haag – ProRail kan verder met de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe Sloelijn. De Raad van State heeft de beroepen tegen het tracébesluit ongegrond verklaard.

Deze goederenspoorlijn met één baanvak verbindt vanaf eind 2007 de haven van Vlissingen-Oost, vanaf de Havenspoorlijn Sloegebied, met het zo�n 3 kilometer noordelijker gelegen bestaande spoor tussen Roosendaal en Vlissingen, de Zeeuwse Lijn.

Behalve onder- en bovenbouw, worden geluidsschermen, een wachtspoor van 800 meter voor de aansluiting met de Zeeuwse Lijn en viaducten gebouwd. Er komt onder meer een spoorviaduct over de provinciale weg N254 (Bernhardweg-West) en een spoorviaduct over de rijksweg A58. Het tracé loopt over een dijklichaam langs de Quarlespolder, ook de gemeentegrens van Middelburg en Borsele. De onderbouw en de kunstwerken zijn inmiddels na aanbesteding gegund aan de combinatie Volker Wessels/Boskalis. De aanbesteding voor de bovenbouw begint medio volgend jaar.

De huidige Sloelijn, die enkele kilometers oostelijker richting Goes op de Zeeuwse Lijn aansluit en daarbij de woonkernen Heinkenszand en Eindewege passeert, is verouderd en onveilig en zal worden afgebroken. Er zijn ongelijkvloerse kruisingen, waarvan een deel zelfs zonder beveiliging. Voorts is de lijn niet geëlektrificeerd en voldoet ze niet aan de milieueisen voor geluid en stank.

Veiligheidsprobleem

Met name het niet-geëlektrificeerd zijn levert een veiligheidsprobleem op, en wel in Roosendaal. De dieseltreinen uit het Sloegebied moeten nu in deze stad worden vervangen door elektrische locomotieven. Voor de omwonenden van het emplacement levert dit risico�s op, zeker als het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft.

De nieuwe Sloelijn kost inclusief kunstwerken 43,1 miljoen euro. Zeeland Seaports en de NV Westerscheldetunnel dragen samen 11,3 miljoen euro bij. ProRail is al begonnen met de aankoop van gronden.

De beroepen bij de Raad van State waren onder meer ingediend door toekomstige aanwonenden van de nieuwe Sloelijn, de gemeente Goes en de Zeeuwse Milieufederatie. De beroepen richtten zich op de verwachte toename van geluids- en trillingshinder op de Zeeuwse Lijn, als gevolg van de aanleg van de nieuwe spoorlijn. Volgens de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM worden in de toekomst op die lijn echter voldoende maatregelen genomen om die problemen te ondervangen. De raad meent dat het Rijk voldoende hard heeft gemaakt dat met alle belangen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

Reageer op dit artikel