nieuws

Water krijgt de ruimte rond Dolfinarium

bouwbreed

harderwijk – Land wordt water en water wordt land in het Harderwijkse Waterfront. Het meest gezichtsbepalende onderdeel werd afgelopen week aanbesteed. Het totale plan lost de parkeerproblemen op bij het Dolfinarium, telt 1650 nieuwe woningen en geeft bedrijven een juiste plek. Maar misschien nog belangrijker: het water keert alom terug.

In ruim tien jaar vanaf nu vallen de dominostenen. Waar het industriegebied Haven ligt, komen boulevards, woningen en water. De bedrijven verhuizen naar 24 hectare nieuw opgespoten land naast het bestaande industrieterrein Lorentzhaven. Ter compensatie worden verderop de Mheenlanden waterbergend, waardoor natte natuur ontstaat.

Grootste blikvanger in het masterplan van Jos van Eldonk van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten vormt echter de nieuwe verlengde Boulevard langs een nieuwe binnenhaven, omzoomd door het Dolfinarium, het stadsstrand woongebieden, winkels en horeca. Samen met de eerste 650 woningen, moet deze ingreep de komende tijd door marktpartijen worden opgepakt.

Dolfinariumeiland

“Omdat bezoekers van het Dolfinarium nu op de Boulevard parkeren, is de strook tussen de historische binnenstad en het attractiepark aan het Wolderwijd vergeven van het blik”, verduidelijkt procesmanager L. Pijning van de gemeente Harderwijk. “Bovendien kijk je richting Dolfinarium uit op een hek, terwijl de stad hier aan het water zou moeten liggen.” Inmiddels heeft het vernieuwde zeezoogdierenpark een nieuwe entree gemaakt naar het stadscentrum toe. Aan weerszijden van die entree neemt straks een strook bebouwing met vrijetijdsfuncties de plek in van het hek. Er komt een parkeergarage voor 700 auto�s.

De huidige parkeerplaats wordt uitgegraven tot een binnenhaven met boulevards aan weerszijden. “Het Dolfinarium komt zo op een eiland te liggen. Aan de oostzijde daarvan verschijnt een strook �boothuizen�, waar mensen hun scheepje onder het huis kunnen varen”, meldt Pijning. Ten zuidwesten van het Dolfinariumeiland komt een strandeiland, zoals er vroeger ook voor de Harderwijkers was.

Verder naar het noordoosten ligt bedrijventerrein Haven, rondom de oude bedrijfshaven. Pijning: “De bestaande haven en het omringende terrein maken plaats voor vier nieuwe woongebieden, elk omringd door water.” Woongebied �De Eilanden� ten noordoosten van het Dolfinariumeiland bestaat uit drie eilanden, door bruggetjes verbonden. Er komen twee- en driekappers in een groene omgeving, en bootjes kunnen er aan steigers aanmeren. Verder naar het noordoosten loopt het verlengde van de nieuwe boulevard in een boog om De Eilanden. Daarachter, langs de provinciale weg naar Flevoland zal de buurt �De Bakens� bestaan uit rijtjes met oplopende terrassen. Drie woontorens van acht tot negen verdiepingen op de kop van de landtong worden oogvangers voor zowel schippers als automobilisten. De te verplaatsen jachthaven De Knar steekt daar straks het Wolderwijd in.

Ter hoogte van het meest oostelijk gelegen eiland van “De Eilanden” komt een watersportboulevard. “Met bijvoorbeeld een zeilmakerij of een botenhandelaar”, suggereert Pijning. �De Stadswerven� is nu nog het deel van bedrijventerrein Haven ten oosten van het bestaande centrum. “Op de kop van die landstrook komen een park en een overdekte attractie met een gewaagd ontwerp. Een parkeergarage voor 1400 auto�s vangt daar de toeristenstroom op. De woonbebouwing wordt dicht met smalle straatjes voor een historisch karakter. Daarachter ligt weer de wijk �De Kades�, waar de bebouwing strakker en moderner is, elke rij woningen ligt aan een insteekhaventje.”

De 24 hectare nieuw opgespoten bedrijventerrein voor de watergebonden bedrijven uit het bestaande havengebied, wordt verder richting de gemeentegrens van Nunspeet gecompenseerd. Ongeveer 60 hectare land wordt afgegraven voor waterberging, waarmee in totaal 110 hectare nieuw natuurgebied ontstaat. “Het is te groot om in één keer aan te besteden”, meent Pijning. Het project begon in 1997 als zoektocht naar een parkeeroplossing voor het Dolfinarium.

Opgeteld wagen inschrijvers voor het zuidelijke deel van Waterfront zich aan het graven van een binnenhaven, tweeduizend parkeerplaatsen, een jachthaven met 450 ligplaatsen, 6,9 kilometer kadewand, 5500 vierkante meter park, 3,3 kilometer steigers, het saneren van 100.000 kuub vervuilde grond en de infrastructuur. Wie hieraan meewerkt verwerft echter ook de bouwrechten voor de eerste 650 woningen, 11.000 vierkante meter vrijetijdsbebouwing en 11.000 vierkante meter bedrijfsruimte.

Het sinds 1997 almaar groeiende project leverde scepsis op bij de stadsbewoners, die ook nog obstakels als de vervuiling door de Asbestona fabriek en een tekort op de exploitatie voorbij zagen komen. “Desondanks besloot de raad afgelopen juni unaniem dat de eerste dominosteen nu maar om moest. We kunnen wel blijven bijstellen en aanscherpen, maar op gegeven moment moet je daarmee stoppen”, stelt Pijning

Het totale Waterfrontplan vergt een investeringsvolume van ongeveer 500 miljoen euro. De aanbestedingsfasen zal ongeveer tot en met 2014 lopen. De inschrijving sluit in september. Met minimaal vijf partijen gaat de gemeente verder, waarna halverwege 2006 een combinatie wordt gekozen.

Gelijktijdig gaat de gemeente aan de slag met de bedrijfsverplaatsingen naar de Lorentzhaven en het natte natuurgebied. De laatste fase volgt later, zodra alle Havengronden beschikbaar komen.

Reageer op dit artikel