nieuws

Ventilatiesysteem behoeft slechts kleine bouwkundige ingreep

bouwbreed Premium

zwolle – Optimale ventilatie na een bescheiden bouwkundige ingreep. Dat kan met de Deense X-Vent. Dit decentrale ventilatiesysteem vergt alleen twee geveldoorvoeren: één voor de aanvoer van verse lucht en één voor de afvoer van gebruikte lucht.

Tilmar uit Meppen bereidt de introductie voor van de X-Vent op de Nederlandse markt. In een schoolgebouw heeft de leverancier een praktijkproef uitgevoerd met het ventilatietoestel dat hij installeerde samen met Rengers. Technion Adviseurs uit Heerenveen buigt zich over de energieprestaties.

Ventilatie in scholen moet voldoen aan de normen die het Bouwbesluit stelt. Om het beperkte budget te sparen wordt vaak in de hal een centrale afzuiging gemonteerd, weet adviseur ing. A.J. Jansen van Tilmar. Die zuigt de lucht uit de klaslokalen af. Verse lucht komt via klapramen van de lokalen binnen. Scholen voldoen daarmee aan de regels en houden geld over, maar de binnenstromende buitenlucht veroorzaakt tocht in de lokalen en neemt (fijn)stof, koude en lawaai van buiten mee. Ramen of roosters blijven meestal dicht waardoor het binnenklimaat verslechtert.

De praktijkproef vond plaats in twee aangrenzende lokalen van de Jenapleinschool in Zwolle. De X-Vent moet de concentratie aan CO2 in het ene lokaal beneden de 1200 delen per miljoen houden. Jansen noemt dat de �hygiënische grenswaarde�. Het referentielokaal kent een grotere concentratie aan CO2 met uitschieters tot 2300 delen per miljoen. Het proefapparaat hangt aan het plafond en verplaatst tot 800 kubieke meter lucht per uur. De verwisselbare filters in het toestel schonen de buitenlucht. De gezuiverde lucht wordt langs het plafond uitgeblazen en via de zijkant van het toestel weer afgevoerd.

Voor de installatie moeten twee gaten in gevel of dak worden geboord. De constructie van het toestel voorkomt dat de afgewerkte lucht via de inlaat weer naar binnen komt. De capaciteit is volgens Jansen groot genoeg om de weerstand van enkele meters leidingwerk op te vangen. Het ruim 70 kilo zware apparaat hangt aan een montageframe.

Het systeem wordt aangesloten op een regelaar en een CO2-sensor zodat het niet meer dan nodig en dus energiezuinig ventileert. Het lichtnet levert de benodigde energie. Zodra de concentratie CO2 beneden de 600 delen per miljoen komt schakelt het toestel zichzelf uit.

Het toestel wint ook warmte terug. Bij strenge vorst kan het apparaat de verse lucht naverwarmen met een elektrisch element of een warmwaterbatterij. De aangezogen lucht kan niet worden gekoeld omdat er geen koelbatterij is. Wel kan de warmteterugwinner �s nachts worden afgekoppeld, zodat het toestel in de zomernacht de lucht koelt.

De X-Vent kan met weinig onderhoud toe. De filters moeten gemiddeld twee keer per jaar nagekeken en één keer per jaar worden vervangen. Tilmar levert de filters in vele uitvoeringen.

Jansen noemt de X-Vent ook goed geschikt voor de kleine utiliteit. Daar laat de kwaliteit van het binnenklimaat ook niet zelden te wensen over. Daar is een centrale luchtbehandeling vaak te duur. De kosten voor inspectie en onderhoud kunnen ook fors uitvallen. Daardoor wordt in de kleine utiliteit slechts provisorisch geventileerd.

Reageer op dit artikel