nieuws

Vacatures bouw stijgen met 11 procent

bouwbreed Premium

voorburg – Het aantal vacatures in de bouw is in het tweede kwartaal van 2005 gestegen naar tienduizend. In vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar is dat een stijging van 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouw doet het beter dan de rest van Nederland. Worden alle nieuwe banen bij elkaar opgeteld, dan stabiliseert het aantal vacatures zich op 154.000. De banengroei maakt daarmee pas op de plaats na een snelle groei in het eerste kwartaal van het jaar. Toen steeg de werkgelegenheid in vergelijking met de laatste drie maanden van 2004 met 28 procent.

Het middenbedrijf zorgde voor de meeste nieuwe banen. De vacatures bij ondernemingen met tien tot honderd medewerkers namen met 15 procent toe en stegen naar in het totaal 45.000 onbezette arbeidsplaatsen.

De bouwsector houdt met de uitbreiding van het aantal vacatures de gestage groei vast die in het eerste kwartaal van 2004 is ingezet. Toen groeide het aantal vrije banen met 50 procent naar zesduizend om in het daarop volgend kwartaal door te stoten naar achtduizend vacatures.

Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden doet de Nederlandse arbeidsmarkt het als geheel slecht. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2005 daalde het aantal vrij functies met 3 procent naar 137.000. Rekeninghoudend met seizoeninvloeden groeit het aantal vacatures in de bouwsector tegen de algemene trend in met 5 procent naar 21.000.

Dienstverlening

De bouwnijverheid is samen met de industrie en de overheid de enige sector waar het aantal banen toeneemt. In de agrarische sector en de dienstverlening daalde in het tweede kwartaal het aantal vacatures. Landbouw en visserij spannen daarbij de kroon met een daling van het aantal vacatures met 20 procent.

Bij de stijgers voert de industrie de ranglijst aan. In deze sector groeide het aantal nieuwe banen met 18 procent. De overheid, waaronder ook onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg valt, bezet met een banengroei van 6 procent de derde plaats in de kopgroep waar de bouwsector met een groei van 11 procent de tweede plaats inneemt.

Reageer op dit artikel