nieuws

Stop juristen terug in hun hok

bouwbreed Premium

Nederland is in toenemende mate aan het juridiseren. Een contract dat vroeger nog uit slechts één blaadje bestond wordt tegenwoordig met een steekwagentje binnengereden. De discussie over fijn stof die nu al meer dan een half jaar de gemoederen bezighoudt is eveneens een voorbeeld van juridische haarkloverij. En wat te denken van de nieuwe EnergiePrestatie Norm die de bouw met enorme problemen opzadelt. Henk van Harssel vraagt zichaf wie de juristen terug inhun hok durft te zetten.

De bouw in Nederland wordt overspoeld met regelgeving. Alle goede voornemens van het ministerie op het gebied van deregulering ten spijt, lijkt voor iedere regel die wordt geschrapt er twee of drie regels met dezelfde vaart terug te komen. Maar wat er zich afspeelt rond het Besluit Luchtkwaliteit tart echt ieders verbeelding.

Sinds maanden buitelt de ene jurist over de ander als het gaat om het dichttimmeren van dit besluit in onze samenleving. Menig bouwplan is daardoor al gestuit op een keihard nee van de Raad van State omdat er volgens de gestelde regels niet mag worden gebouwd. Ik heb dat overigens altijd een vreemde conclusie gevonden.

De auto veroorzaakt zoals bekend de meeste luchtverontreiniging. Maar er is werkelijk niemand die zich in het hoofd haalt om de verkoop van auto�s te verbieden. Echter, dat mensen indirect wel wordt verboden een huis te kopen, schijnt de gewoonste zaak van de wereld te zijn.

Overschrijding

Enfin, met onze luchtkwaliteit is het erg slecht gesteld dus en daar moet wat aan worden gedaan. Dat wil ik overigens niet bagatelliseren; wat aan het milieu kan worden verbeterd moet zeker worden uitgevoerd. Maar het is toch op z�n zachtst gezegd vreemd om, na maanden iedereen te zijn voorgehouden dat het fijn stof in Nederland een groot probleem is, in de notitie van het Milieu en Natuur Planbureau en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, te lezen dat het overgrote deel van de fijnstofconcentraties niet door het Nederlandse beleid kan worden beïnvloed. In deze rapportage �Fijn stof nader bekeken� constateren de twee vooraanstaande adviesorganen, dat de luchtkwaliteit voor fijn stof in ons land in de afgelopen tien jaar al flink verbeterd is. De concentratie fijn stof is met maar liefst 25 procent afgenomen. Jaarlijks is er sprake van slechts een beperkte mate van overschrijding van de grenswaarde.

Bescherming

Natuurlijk blijkt uit de aangehaalde studie ook dat op sommige plekken in ons land de waarden wél worden overschreden. Maar, zo stellen de geleerden vast, deze overschrijdingen worden in alle steden van Europa waargenomen. Verder blijkt dat tweederde deel van het door mensen veroorzaakte fijn stof afkomstig is van buitenlandse bronnen. En de meest ontluisterende conclusie is misschien wel dat de Europese luchtkwaliteitrichtlijn ruimte laat voor meerdere bestuurlijke en technische interpretaties. Met als gevolg dat alle Europese landen zélf hun beleid er op richten en er geen Europees speelveld is als het gaat om de bescherming van de gezondheid. Nu, de gevolgen hiervan ondervinden wij als ontwikkelaars en bouwondernemers dagelijks wanneer vergevorderde plannen door de rechter worden stilgelegd. De hersteloperatie van staatssecretaris Van Geel om �luchtverontreinigde� projecten elders in de regio met natuur te verevenen, moet zijn waarde in de praktijk nog bewijzen. De milieubeweging kan niet wachten om dit beleid met proefprocessen onderuit te halen. Waarom niet eerst een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse situatie laten opstellen en daar milieubeleid op maken? Het lijkt zo logisch maar in een land waar juristen en beleidsmakers het voor het zeggen hebben ben je al snel als een roepende in de woestijn.

Bijna van hetzelfde laken een pak is de kwestie van de verlaging van de EPN van 1,0 naar 0,8 die op 1 januari 2006 ingaat. Konden eerdere verlagingen nog enigszins in isolatieverhogende maatregelen worden gevonden, daar is in dit geval geen sprake meer van. Het meeste rendement is daar al behaald en nieuwe maatregelen zullen daarom steeds minder effect hebben.

Installatietechniek

Om toch twintig procent energiebesparing te halen moeten oplossingen in de installatietechniek worden gezocht. En dan kom je uit op het voorzien van woningen met warmtepompen die verwarmen in de winter en koelen in de zomer of het toepassen van zonneboilers. Niet alleen gaat het hier om installaties die hun waarde in de praktijk voor de lange termijn nog niet hebben bewezen, maar waarvan ook de financiële voordelen voor de consument volstrekt onduidelijk zijn. Ook weten wij nog niet hoe wij de consument moeten vertellen hoe hij er mee om moet gaan.

Vooral het eerste punt is niet onbelangrijk. Immers, het gros van alle klachten in de huidige woningbouw betreft installaties. En dat terwijl iedere cv-ketel weer beter en energiezuiniger is dan zijn voorganger. Kortom, de tijd is nog niet rijp om installaties voor te schrijven die nog niet uitontwikkeld zijn. En dan is het geweldig om als land een handtekening te zetten onder een verdrag om de CO2-uitstoot te verlagen, maar dan moet de uitvoering, juridisch compleet dichtgetimmerd, niet zonder meer op het bordje van het bedrijfsleven worden gelegd.

Henk van Harssel

Voorzitter NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, Voorburg

info@nvb-bouw.nl

Concentratie fijn stof is met maar

liefst 25 procent afgenomen

Henk van Harssel

Voorzitter NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers

info@nvb-bouw.nl

Reageer op dit artikel