nieuws

Stadsherstel investeert meer in restauraties

bouwbreed

amsterdam – De investeringen van Stadsherstel in restauraties zijn het afgelopen jaar met 12 procent gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Amsterdamse organisatie die oude panden in de hoofdstad koopt en opknapt.

De investeringen in restauraties van Stadsherstel stijgen dankzij de groei naar 8,4 miljoen euro. In 2003 investeerde de beschermer van historische panden in Amsterdam nog 7,5 miljoen euro. In dat jaar stegen de restauratie-uitgaven van Stadsherstel in vergelijking met 2002, toen de organisatie 5,4 miljoen euro besteedde aan restauraties, met 40 procent.

De stijgende uitgaven van Stadsherstel aan renovatieprojecten houden gelijke tred met de uitbreiding van de vastgoedportefeuille. In 2001 had de Amsterdamse organisatie nog 453 panden in beheer. Dat aantal groeide in 2003 naar 481, een toename van 6 procent. In 2004 nam de omvang van het vastgoedbezit verder toe naar 489 panden. Hiervan zijn inmiddels 430 gebouwen gerestaureerd.

De uitgaven liggen in 2004 weliswaar hoger dan een jaar eerder, maar zijn wel lager dan verwacht. Een drietal geplande renovatieprojecten – de Oude Molen van Sloten, de tuinmuren rond rioolgemaal F en de panden op de Oudezijdse Voorburgwal 189-195 – gingen als gevolg van procedureproblemen het afgelopen jaar niet van start.

Staatssecretaris

Aan beheer en onderhoud besteedde Stadsherstel het afgelopen jaar 2,7 miljoen euro. De uitgaven komen daarmee precies overeen met de begrote kosten.

Stadsherstel heeft in het jaarverslag scherpe kritiek op het beleid van staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW). Zij wil drastische snoeien in de beschikbare subsidie voor onderhoud en restauratie van monumentale woningen.

Daarnaast zou de nieuwe regeling voor restaurerende instellingen volgens Stadsherstel zo slecht uitvallen dat de subsidie van het Rijk niet meer 70 procent van de kosten dekt maar 25 procent. “Daar valt geen enkel pand mee te restaureren, zeker in de huursector niet”, lucht de organisatie haar hart.

Naast een drastische beperking van de subsidiebedragen heeft het ministerie de toorn van Stadsherstel over zich afgeroepen door aan te kondigen dat de overheidsbijdragen alleen nog maar betrekking hebben op het instandhouden van en niet meer het restaureren van oude gebouwen.

Het nieuwe beleid is volgens Stadsherstel in de hele restauratiewereld slecht gevallen. De sector zou zich zorgen maken over de restauratie-achterstand die alleen ingelopen kan worden door een extra investering van zo�n 235 miljoen euro. Past Van der Laan de huidige plannen niet aan, dan blijft dit gat bestaan en zullen niet gerestaureerde Rijksmonumenten verder vervallen.

Het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) dat het nieuwe beleid regelt, wordt dit najaar in de Tweede Kamer behandeld.

Reageer op dit artikel