nieuws

Ruimtelijke plannen van Utrecht digitaal

bouwbreed Premium

utrecht – Utrecht is de eerste provincie die al haar strategische plannen digitaal, navigeerbaar en uitwisselbaar heeft op de website. Het vergelijken en analyseren van ruimtelijke plannen, hetgeen nu nog op papier plaatsvindt, wordt zo een stuk eenvoudiger.

“Duurt het nu nog minstens een jaar om een bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen bij de provincie, straks is dat nog maar een kwestie van weken”, zegt gedeputeerde mr. J.H. Ekkers tijdens een live demonstratie van de digitale strategische plannen.

De digitale plankaarten zijn over elkaar te leggen, ze zijn navigeerbaar en interactief. “Iedereen kan op trefwoord, via een index en door op de plankaart te klikken, zoeken in het streekplan, mobiliteitsplan, waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan. Het zoeken gaat dwars door alle plannen heen”, zegt hij. Vooral dat laatste is een voordeel wanneer je als aannemer of projectontwikkelaar, maar ook als burger alles wilt weten over een specifieke locatie.

Vanaf 2007 legt de Wet op de ruimtelijke ordening vast dat nieuwe ruimtelijke plannen digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar moeten zijn. De provincie Utrecht is er als eerste in geslaagd dat in het kader van DURP (Digitale Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) te realiseren omdat net alle ruimtelijke plannen aan vernieuwing toe waren. Laten we dan maar meteen alle plannen digitaliseren, was de redenatie.

“Maar het was geen eenvoudige opgave”, zegt de gedeputeerde terugkijkend op het digitale proces dat zo�n twee jaar heeft geduurd. Een belangrijke reden hiervoor is dat alle objecten in de digitale bestanden moeten zijn voorzien van een speciale code die uniform is voor alle partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening. Dat vormt de basis van de uitwisselbaarheid.

De digitalisering van de plannen zorgt ervoor dat met name procedures veel sneller doorlopen kunnen worden. “De Wet op de ruimtelijke ordening wordt daarbij zo verruimd dat de provincie niet bij elke afwijking van het bestemmingsplan, niet voor ieder kippenhok of artikel 19-procedure haar goedkeuring moet verlenen. Gemeenten die na 2007 hun bestemmingsplannen hebben gedigitaliseerd mogen dat straks zelf beslissen. Gemeenten die hun plannen nog niet in orde hebben, hebben nog wel de provinciale goedkeuring nodig, wat uiteraard van invloed is op de duur van de procedure. Zo stimuleren we gemeenten hun bestemmingsplannen snel te digitaliseren.”

Reageer op dit artikel