nieuws

Pps op prioriteitenlijst van rijksadviseurs

bouwbreed

den haag – Publiek-private samenwerking (pps), design & construct, de rijkshuisvesting, stadsontwikkeling versus cultureel erfgoed en de decentralisatie van opdrachtgeverschap van het Rijk naar lagere overheden.

Dit zijn de voornaamste onderwerpen waar het College van Rijksadviseurs zich het komende jaar mee gaat bezighouden, zo blijkt uit het werkprogramma van het College.

Het College van Rijksadviseurs bestaat uit rijksbouwmeester M. Crouwel en de rijksadviseurs voor het Landschap (D. Sijmons), de Infrastructuur (J. Brouwer) en het Cultureel Erfgoed (F. Asselbergs).

Bij het thema pps gaat het college zich onder meer buigen over de borging van de architectonische kwaliteit van rijksgebouwen en de rol van de ontwerpers.

Design & construct krijgt voorts speciale aandacht van het college, omdat de verwachte kwaliteitssprong in architectuur tot nu toe is uitgebleven. In de komende maanden komt het college met een advies aan de rijksoverheid hoe design & construct alsnog tot goede resultaten kan leiden.

De rijksbouwmeester gaat het komende jaar ook onderzoek verrichten naar de behoefte aan toekomstige huisvesting van het Rijk. Meer specifiek wordt gekeken naar de mogelijkheden om de functie van rijksgebouwen, vrijkomende defensieterreinen, voormalige kloostercomplexen en oude industriegebieden te veranderen.

In steden waar veel wordt gebouwd, staat het behoud van het cultureel erfgoed onder druk. Het college wil het komende jaar dan ook stimuleren dat steden er een goede balans tussen oud en nieuw op na houden.

Versnipperd

Bij de decentralisatie van Rijksbeleid naar lagere overheden moet worden gewaakt voor versnipperd opdrachtgeverschap, zo stelt het college. Bij grote infrastructurele projecten als de Nieuwe Sleutelprojecten (hsl-stations en omgeving) kan dit leiden tot onduidelijkheid, die vervolgens de kwaliteit van het ontwerp niet ten goede komt. Het college wil dan ook goed opdrachtgeverschap bij Rijk, andere overheden en bij marktpartijen stimuleren.

Het College van Rijksadviseurs werkt in eerste instantie op verzoek van departementen en Rijksdiensten zoals Rijkswaterstaat, Monumentenzorg, de Dienst Landelijk Gebied en de Rijksgebouwendienst. Ook regionale en lokale overheden kunnen adviesverzoeken indienen, maar dan moet er wel sprake zijn van een rijksbelang.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels