nieuws

Overheid slaat dubbelslag met Dynamische Delta

bouwbreed

den haag – De dreiging van rivieroverstromingen het hoofd bieden én effectief omgaan met de schaarse ruimte. Ingenieursbureau Royal Haskoning zegt de oplossing voor beide problemen te hebben.

Het bureau stelt dat met het plan Dynamische Delta, dat onlangs aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat is gepresenteerd, “veiligheid en gebruik van grond hand in hand gaan, zelfs wanneer de riviertoevoer zou verdubbelen”.

Kern van het plan is dat de overheid meer gefaseerd dan nu probeert grond in het rivierengebied in bezit te krijgen om overloopgebieden te creëren.

Nu worden grondeigenaren, zoals boeren, desnoods onteigend. Royal Haskoning pleit voor een meer dynamischer en rustiger aanpak op korte termijn, waardoor de overheid uiteindelijk op lange termijn een groter gebied tot haar beschikking krijgt om de veiligheid van de burgers te garanderen. Boeren bijvoorbeeld kunnen dan via tijdelijke eigendoms- en gebruiksrechten, zoals erfpacht op die grond, blijven werken. Het accent verschuift van permanent naar tijdelijk ruimtegebruik, waardoor rivierverruiming, beheer en ontwikkeling kunnen worden geïntegreerd, aldus het ingenieursbureau.

Ook pleit Royal Haskoning ervoor om de ruimte in het rivierengebied onder te verdelen in verschillende risiconiveaus. Economische activiteiten die relatief kort duren, zoals evenementen en recreatie, dienen in een andere risicozone te worden geplaatst dan meer permanente gebouwen zoals huizen en bedrijven.

Reageer op dit artikel