nieuws

Onzekerheid over vergunning treft huizenkopers Barneveld

bouwbreed

BARNEVELD – Kopers van woningen in de Barneveldse nieuwbouwwijk De Eilanden West vrezen dat de realisatie van de wijk uitloopt op een “drama”. De huizenkopers krijgen hun hypotheek niet rond, omdat de bouwvergunningen nog niet onherroepelijk zijn.

De Belangengroep Eilanden West heeft een brandbrief gestuurd aan de Barneveldse raadsleden. Daarin vragen de huizenkopers aandacht voor hun “financiële en emotionele schade”. Eind dit jaar moeten de eerste huizen worden opgeleverd, maar een bezwaarprocedure van een omwonende dreigt de voortgang van de bouw te dwarsbomen.

In april vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Eilanden West. Het verzoek om de woningbouw te schorsen, wees de rechter af. Op grond van de verleende bouwvergunningen kon de woningbouw gewoon worden voortgezet en zou er geen vertraging optreden, zo stelde de gemeente. Maar de betreffende omwonende tekende bezwaar aan tegen de bouwvergunningen voor ruim honderd woningen. Die bouwvergunningen waren nog niet onherroepelijk. Op dit bezwaarschrift heeft de gemeente nog geen beslissing genomen. Gevreesd wordt nu dat deze kwestie opnieuw tot aan de hoogste rechter zal worden uitgevochten.

De aanstaande bewoners moeten er rekening mee houden dat de bouwvergunning pas een jaar na oplevering van hun huis onherroepelijk wordt. Dat heeft grote financiële gevolgen door extra bouwrente en doordat zij pas later een hypotheek kunnen afsluiten. De belangengroep spreekt de gemeente aan op haar �morele verantwoordelijkheid� voor de belangen van de kopers. Binnenkort gaat de wethouder met de belangengroep om tafel teneinde te bespreken hoe de dreigende problemen kunnen worden afgewend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels