nieuws

Onderzoek naar illegale stort afval in Oost-Vlaanderen

bouwbreed

brussel – Justitie, milieupolitie en stedenbouw in de provincie Oost-Vlaanderen zijn met een onderzoek begonnen naar het illegaal storten van duizenden tonnen afval van wegwerkzaamheden door de Administratie Wegen en Verkeer op verschillende plaatsen in deze provincie.

De illegale afvalstorten van deze overheidsdienst bevinden zich onder meer rond Gent (inclusief een natuurreservaat), in Wetteren langs de autosnelweg E40 van Brussel naar Oostende en in Zelzate nabij de Ring rond Gent, waar zelfs duizenden tonnen kankerverwekkende en teerhoudende asfaltresten zijn gestort.

Ook in Zwijnaarde, Destelbergen, Merelbeke en op tientallen andere plaatsen langs de autosnelwegen in Oost-Vlaanderen (in De Pinte langs de E17) heeft de Administratie Wegen en Verkeer tegen alle regels in puin, bermmaaisel en zwerfvuil achtergelaten. De illegale stortplaatsen van deze overheidsdienst zijn nu pas in opspraak gekomen omdat de milieupolitie na jarenlang aandringen van particulieren eindelijk een aantal processen verbaal heeft opgesteld en overgemaakt aan de justitie in Gent. Volgens de milieupolitie liggen de stortplaatsen er veelal reeds twintig jaar of langer. De Administratie Wegen en Verkeer van Oost-Vlaanderen geeft de misstanden toe en voert ter verdediging aan dat de afvalbergen er �al erg lang liggen�. De directie van genoemde dienst: “De verantwoordelijken hoopten via deze vaste stortplaatsen meer controle te kunnen uitoefenen op de afvalberg van hun aannemers.”

Steeds volgens de directie heeft de Dienst Milieuvergunningen voor een aantal storten zelfs een vergunning afgegeven, maar stedenbouw in Oost-Vlaanderen noemt die vergunning onwettelijk, zeker voor de kankerverwekkende teerhoudende stortplaatsen in Wetteren en Zelzate.

De Oost-Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer verdedigt zich ook met het argument dat er in het verleden kennelijk onvoldoende geld beschikbaar was om het afval van de wegenwerken te laten verwerken. Maar of de justitie in Gent daarmee genoegen zal nemen, valt te betwijfelen.

Reageer op dit artikel