nieuws

Meer aandacht voor sociale innovatie

bouwbreed

den haag – Minister Brinkhorst van Economische zaken wil dat het bedrijfsleven meer werk maakt van sociale innovatie.

Sociale innovatie is het zo inrichten van een organisatie dat werknemers worden gestimuleerd tot betere prestaties. De cultuur moet zo worden dat uitblinken de norm is.

Dat vraagt volgens de Taskforce Sociale Innovatie, die in opdracht van Brinkhorst een rapport hierover heeft uitgebracht, om verminderen van de regeldruk, aandacht voor excellente goede prestaties, het ontsluiten van kennis, meer aandacht voor de inzetbaarheid van personeel en het meer betrekken van het bedrijfsleven bij het onderwijs.

Behalve aan het bedrijfsleven, doet de minister ook aan de werknemersorganisaties en de politiek een oproep te werken aan een sociaal innovatiever Nederland. Het rapport is dan ook aangeboden aan de Stichting van de Arbeid, de SER en de Tweede Kamer.

Verenigde Staten

Dat de economische groei in Nederland en in de Eurozone achterblijft bij die in de Verenigde Staten, komt grotendeels door die bedrijven die uitermate goed presteren op het gebied van arbeidsproductiviteit. In de Europese Unie trekken vooral de laagproductieve bedrijven extra arbeid aan en zorgen de hoogproductieve bedrijven nauwelijks voor extra werkgelegenheid. In de Verenigde Staten is dit juist andersom. De minst productieve bedrijven verdwijnen daar, waardoor de productiviteit extra toeneemt. De dynamiek van de Amerikaanse economie en Amerikaanse bedrijven maakt dus een hogere welvaartsgroei mogelijk, concludeert de Taskforce.

Het Nederlandse kabinet zet, vanwege de vergrijzing, in op het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Technische innovatie

In Nederland is er in de afgelopen jaren wel veel aandacht geweest voor technische innovatie. De Taskforce meent dat sociale en technische innovatie echter nauw met elkaar samenhangen. “Technologische ontwikkelingen en economische turbulentie stellen eisen aan het aanpassings- en vernieuwingsvermogen van bedrijven”, aldus de Taskforce.

Er zijn goede voorbeelden van sociale innovatie, meent de Taskforce, en dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met ingewikkelde organisatieveranderingen. Zo heeft Philips DAP door slimmer te pauzeren de productiviteit verhoogd. Van een traditioneel schema is overgeschakeld op een roulerend systeem waarin vaker, maar minder lang pauze wordt genomen. Hierdoor is de productiviteit met 16 procent verhoogd. Daarnaast verminderde de vermoeidheid van werknemers met 18 procent en daalde het ongemak in nek en schouders met 28 procent.

Uit onderzoek is ook gebleken dat het flexibeler inrichten van werkprocessen, winstdeling voor het personeel en invloed van het personeel op de bedrijfsvoering bijdragen tot een hogere arbeidsproductiviteit.

Reageer op dit artikel