nieuws

Kwaliteitsteam Nieuwegein houdt zicht op complexe bouwoperatie

bouwbreed

nieuwegein – De gemeente Nieuwegein heeft een kwaliteitsteam samengesteld dat de ontwikkeling van de binnenstad gaat begeleiden. Het gezelschap dat bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen wordt woensdag geïnstalleerd.

De modernisering van de binnenstad is, licht gemeentelijk stedenbouwkundige T. Maas toe, een omvangrijk en gecompliceerd project dat bestaat uit veel onderdelen en waarbij verschillende partijen betrokken zijn. “Dat kan gepaard gaan met botsende belangen.” Het kwaliteitsteam moet ervoor zorgen dat de gelijktijdige ontwikkeling van de bouwplannen goed verloopt, in lijn met het “hoge ambitieniveau zoals dat door de gemeente is verwoord”.

Bij elkaar gaat het om werken voor een bedrag van 900 miljoen euro. Daarvan neemt de gemeente 300 miljoen voor haar rekening, de rest moet van marktpartijen komen. Om ruimte te creëren voor de nieuwbouw moet een deel van de bestaande bebouwing worden gesloopt. Per saldo wordt ongeveer 380.000 vierkante meter vloeroppervlak toegevoegd. Vanaf 2007 wordt tien jaar lang gebouwd.

Door de uitbreiding wordt het winkelaanbod in de binnenstad verdubbeld, er komt ruim 180.000 vierkante meter kantoorruimte bij en er worden flink wat woningen gebouwd. Verder komt er een groter theater, wordt de bibliotheek uitgebreid en komt het gemeentehuis terug in het stadshart. Het kwaliteitsteam bewaakt bij de plannen van de afzonderlijke partijen de inpassing in het grotere geheel.

Het beoordelen van een ontwerp is normaal een taak van de welstandscommissie maar dat is bij dit soort grote, gecompliceerde projecten een haast onmogelijke taak, weet Maas. De commissieleden kunnen bijvoorbeeld moeilijk op de hoogte zijn van alle overwegingen die ten grondslag liggen aan een bepaalde keus in de gegeven omstandigheden.

“Het kwaliteitsteam”, schetst hij, “doet het voorwerk voor de welstandscommissie. Deze blijft verantwoordelijk voor de goedkeuring van een ontwerp maar zal de plannen in de praktijk meestal als hamerstuk kunnen behandelen.”

Het zijn vooral de ontwerpers, ontwikkelaars en de gemeente zelf die te maken krijgen met het kwaliteitsteam. Als de aannemer op de stoep staat, zit de taak van dit gezelschap erop. Leden zijn mensen uit de ontwerp- en advieswereld: Ben van Berkel, Marijke van Schendelen, Bert van Meggelen, Michael van Gessel en Peter van Deelen.

Reageer op dit artikel