nieuws

Kranen dicht

bouwbreed

Belangrijk nieuws gemist deze zomer? Trek het u niet aan. Bepaalde gebeurtenissen bereiken u toch wel. Als ze maar indrukwekkend genoeg zijn. Neem de terroristische aanslagen in Londen. Met daaraan gekoppeld de onvermijdelijke vraag: is Nederland voldoende op zulke incidenten voorbereid? Ongeacht uw mening daarover kan worden vastgesteld dat het kabinet wat dit aangaat niet […]

Belangrijk nieuws gemist deze zomer? Trek het u niet aan. Bepaalde gebeurtenissen bereiken u toch wel. Als ze maar indrukwekkend genoeg zijn. Neem de terroristische aanslagen in Londen. Met daaraan gekoppeld de onvermijdelijke vraag: is Nederland voldoende op zulke incidenten voorbereid? Ongeacht uw mening daarover kan worden vastgesteld dat het kabinet wat dit aangaat niet helemaal stil zit. Zo besloten de ministers kort vóór hun vakantie nog tot de inwerkingtreding van het alerteringssysteem terrorismebestrijding.

Met nieuwe, nationale alarmmaatregelen tegen mogelijke terreuraanvallen in vier vitale sectoren. Drie van die sectoren verbazen niet: de Rotterdamse haven, Schiphol en het spoor. Het verband tussen de vierde cruciale sector en terrorisme is veel minder voor de hand liggend. Bij het drinken van kraanwater denken we immers niet meteen aan terrorisme. Toch is het dan ook oppassen geblazen. De drinkwatersector is wel degelijk �in the picture�. Volgens vaderlandse terreurbestrijders althans. Een beetje geheimzinnig doen ze er wel over. Niet dat er sprake is van een acute dreiging – men spreekt van het (laagste) basisniveau – maar als je de stukken goed leest, moeten waterleidingbedrijven toch op hun tellen pas-

sen. In het buitenland, ook in Europa, weten ze daar kennelijk al over mee te praten. Was u daarvan op de hoogte? Wist u bijvoorbeeld dat er de afgelopen vijf jaar in ons werelddeel �vanuit terroristische hoek� sprake was van enkele �incidenten� zoals vergiftigingspogingen

(om slachtoffers te maken) of pogingen tot bomaanslagen (om de waterdistributie te verstoren)?

Verbazen doet het me niet.

In de Middeleeuwen reeds werd drinkwater beschouwd als strijdmiddel. Aanvallers schijnen toentertijd oorlogen te hebben gewonnen door drinkwater te verontreinigen met lijken van pestlijders. Dus neem het een extreem terroristische beweging eens kwalijk als zij haar ogen laat vallen op westers drinkwater. Een manager van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven VEWIN stelde enkele jaren geleden al vast dat ons drinkwatersysteem met duizenden pompputten, honderden zuiveringslocaties en ruim 110.000 kilometer leidingwerk kwetsbaar is.

Bij de VEWIN zijn ze zich bewust van het gevaar. Gelukkig maar.

Aan de beveiliging van de drinkwatervoorziening wordt in overleg met de terreurbestrijders van de overheid hard gewerkt, lazen we onlangs in Waterspiegel, het tijdschrift van de waterproducenten.

Het gevaar dreigt trouwens niet alleen uit terroristische hoek. �Malloten�, �criminelen� of �wrekers� worden evenzeer gevreesd. Kan ik dus met een gerust hart dagelijks mijn tanden poetsen? Natuurlijk wel. Zo cynisch of angstig ben ik niet. Toch bekruipt mij ook hier weer een gevoel van onvrede. Dezelfde onrust die ik voel bij menig ander openbaar gevaar. Waarbij niet zo zeer de dreiging zelf mij verontrust als wel de wijze waarop instanties er het zwijgen toe doen. Vanuit de nog altijd bestaande gaat-u-maar-rustig-slapen-wij waken-over-u gedachte.

Echt, ik hoef lang niet alles te weten maar het lijkt mij wel handig om tevoren bij benadering te weten wat ik moet/kan doen bij bijvoorbeeld een aanslag op ons drinkwater. Bestaan er nationale noodvoorraden? Moet ik bronwater paraat hebben? Met hoeveel water kan een mens dagelijks toe? Dat is een andere aanpak dan dat ik pas, als het zo ver is, via radio en tv even snel een �ramen dicht, deuren dicht, kranen dicht commando� te horen krijg. In de Verenigde Staten hebben ze die les al geleerd. Nu wij nog.

Reageer op dit artikel