nieuws

Keurmerk voor woning op het water

bouwbreed Premium

den haag – De drijvende bouwgrond van Dutch Docklands International (DDI) krijgt volgend jaar maart een keurmerk. Dat zal verzekeraars over de streep trekken, verwacht architect Coen Olthuis. Staatssecretaris Schultz van Haegen wil graag dat op en bij het water wordt gebouwd, maar dat stuit op weerstand van de verzekeraars.

Op het moment is het nog niet mogelijk een buitendijkse woning te verzekeren. Dat is een belemmering voor het bouwen op en bij het water. Maar een keurmerk kan daar verandering in brengen. Olthuis: “Je zult altijd een keurmerk moeten hebben, zodat verzekeraars zich veilig voelen.”

Samen met een Belgisch bedrijf biedt Olthuis de gepatenteerde drijvende bouwgrond aan. Over de hele wereld bestaat belangstelling. Daarom wordt de drijvende bouwgrond gepresenteerd op de Waterfront Expo in Riga, van 27 tot 29 september. Het patent betreft een werkwijze om op een relatief goedkope manier drijvende delen van 200 bij 200 meter van beton en polystyreen aan elkaar te koppelen. TNO buigt zich over de certificering. Ook Unidek in Gemert en ABC Arkenbouw in Marknesse hebben zo�n soort systeem, maar op een kleinere schaal, aldus Olthuis.

Werkgroep BNA

De drijvende bouwgrond van DDI is slechts één van de oplossingen voor bouwen op of bij het water. Een werkgroep van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) inventariseert de ideeën. “We hebben ze al verzameld, maar ze zijn nog onvoldoende beschreven”, aldus Betsy Visser van de BNA.

Volgens de werkgroep bestaan vier verschillende scenario�s, waarbij het wisselende waterpeil en de frequentie daarvan de variabelen zijn. Voor elk scenario zijn bouwkundige concepten beschikbaar. Samen vormen zij het �BNA Watervocabulaire�, dat waterproof bouwen in de uiterwaarden mogelijk maakt. De concepten moeten leiden tot concrete oplossingen voor specifieke situaties.

De BNA is niet verbaasd over de terughoudende reactie van het Verbond van Verzekeraars (VvV) op de wensen van staatssecretaris Schultz van Haegen. “Zij denken in bestaande woningvormen en die zijn nu eenmaal niet waterproof. Architecten ontwikkelen echter nieuwe concepten die het mogelijk maken ook in de uiterwaarden waterproof te bouwen. Nu het water de komende eeuw verder gaat stijgen, wordt een beroep gedaan op de denkkracht van overheden, opdrachtgevers, verzekeraars en vooral ook van ontwerpers”, aldus de BNA.

Terpwoningen

Olthuis relativeert het bouwen op en bij het water enigszins. “Het is niet per sé spectaculair. Ook in het verleden zijn terpwoningen, paalwoningen en drijvende woningen gebouwd. Eigenlijk is een groot deel van het Nederlandse bouwen waterbouwen. Wij voegen de drijvende bouwgrond toe aan het slaan van palen en het ophogen met zand.”

In Naaldwijk zijn reeds drijvende kassen uitgevoerd en heel wat woningen staan op funderingen van polystyreen of schuimbeton, waarbij de opdrijvende kracht van het grondwater de plaats inneemt van de draagkracht van de zandlaag, waarop de palen geslagen worden.

Niet alleen het standpunt van de verzekeraars vormt een hindernis voor bouwen op en bij het water. Een ander probleem is bijvoorbeeld de onduidelijkheid over de juridische status van drijvende gebouwen. Daarnaast is onzeker welke wetgeving moet worden toegepast. Een keurmerk is een begin, maar het kan niet meteen alle belemmeringen wegnemen.

Reageer op dit artikel